Proiect internațional “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor academice pentru a spori modernizarea învățământului superior în Moldova (ReSTART)”

Perioada de derulare a proiectului: 15/10/2017 – 14/10/2020 (prelungit până la 14/10/2021, din cauza pandemiei COVID-19).

Partenerii proiectului:

Coordonator: Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti.

Parteneri UE: Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia); Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria); Agenția Universitară Francofonă (Romania).

Parteneri din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți; Academia de Studii Economice Moldova; Universitatea Agrară de Stat Moldova; Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Pagina oficiala a proiectului.  

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniul administrării afacerilor, bazate pe internaționalizare, parteneriate strategice și cooperare inovatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

— Evaluarea antreprenoriatului și a nevoilor de învățare digitală ale studenților, profesorilor și întreprinderilor locale.

— Modernizarea educației antreprenoriale în cinci universități din Republica Moldova (inclusiv USM) în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, prin captarea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodei TIC, activități mixte de predare și învățare.

— Extinderea potențialului educației inovatoare și actualizate bazate pe instituționalizarea curriculumului antreprenorial în universitățile partenerilor din Republica Moldova.

— Valorificarea schimburilor transnaționale de cunoștințe și promovarea co-creației de cunoștințe antreprenoriale pentru a stimula inovația în cadrul mediului antreprenorial din Republica Moldova.

Proiectul ReSTART prevede modernizarea a 30 de cursuri universitare din domeniul „Business & Administration” la toate 5 universitati partenere din Republica Moldova, 6 cursuri universitare la USM, pentru programul de master “Administrarea afacerilor” (MP, 120 credite de studiu):

 1. “Teoria administrarii afacerilor” – titular de curs Alexandru Scutaru, conf. univ., dr.
 2. “Sisteme de decizii manageriale” – titular de curs Irina Cosnicean, lect. univ., dr.
 3. “Management strategic si strategia de dezvoltare a afacerii” – titular de curs Marian Jalencu, conf. univ., dr.
 4. “Managementul schimbarilor” – titular de curs Maia Postica, conf. univ., dr.
 5. “Planificarea si evaluarea afacerilor” – titular de curs Svetlana Mironov, conf. univ., dr.
 6. “Managementul proiectelor” – titular de curs Veronica Prisacaru, conf. univ., dr.

Concomitent, la USM, este modernizat si programul de master “Managementul resurselor umane” (MP, 120 credite) – prin introducerea in Planul de invatamant a cursurilor universitare “Managementul proiectelor” si “Managementul schimbărilor”.

Efectuata in baza analizei si identificării nevoilor generale pentru 3 categorii de beneficiari: profesori, studenți, stakeholderi.

 1. Pentru profesori a fost utilizată platforma HEInnovate.
 2. Pentru studenti si stakeholderi au fost aplicate Chestionare, elaborate în cadrul proiectului.

Au fost identificate nevoile generale pentru fiecare categorie implicate în instruirea antreprenorială si a competentelor antreprenoriale cerute pentru fiecare faza de dezvoltare a afacerii – faza de pre-start-up; faza de start-up si faza de crestere.

În felul acesta, modernizarea curriculară a fost realizata în baza determinării relevanței factorilor critici pentru satisfacție (CTS) pentru categoriile de profesori, studenți și părți interesate (stakeholderi).

În cadrul realizării activităților preconizate în cadrul proiectului, și anume:

 1. Sesiuni de instruire pentru profesorii USM

I Sesiune de “Instruire pentru profesori” – 22-25 October 2018, Universitatea Politehnica, Bucuresti

II Sesiune de “Instruire pentru profesori” – 22-25 October 2019, Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia)

Au participat 9 membri ai proiectului ReSTART, dintre care 8 cadre didactice a departamentului “Administrarea afacerilor”, inclusiv toți titularii de cursuri modernizate în cadrul programului de master “Administrarea afacerilor”.

Aceste Sesiuni de instruire reprezintă o reală investiție în cadrele didactice USM, realizată din contul proiectului ReSTART, atât de necesară pentru profesorii USM. 

 1. Sesiuni de predare a profesorilor europeni la USM

I Sesiune de predare, 05-09 Noiembrie 2018

II Sesiune de predare, 13-17 Mai 2019

III Sesiune de predare, 02-06 Decembrie 2019

IV Sesiune de predare (organizată online via Google Meet), 16-20 Noiembrie 2020

V Sesiune de predare (adițională), 24-28 Februarie 2020

VI Sesiune de predare (organizată online via Google Meet), 01-26 Martie 2021

În cadrul acestor Sesiuni de predare au fost realizate la USM – în total 80 ore de prelegeri / lecții practice (contact direct); abordate 22 de subiecte / unități de conținut din cadrul diverselor cursuri universitare din domeniul administrării afacerilor pentru studenții masteranzi USM, programele de master – “Administrarea afacerilor”, “Managementul resurselor umane”, precum și “Management și marketing hotelier și turism”, “Studii de marketing” și “Finanțe publice și fiscalitate”.

 1. Concursul planurilor de afaceri inovative pentru masteranzi.
 • I Ediție a Concursului planurilor de afaceri inovative, 18 Aprilie 2019, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei
 • II Ediție a Concursului planurilor de afaceri inovative, 10 Octombrie 2019, Universitatea Agrară de Stat a Moldovei
 • III Ediție a Concursului planurilor de afaceri inovative, 10-11 Decembrie 2020, organizat în regim online
 • IV Ediție a Concursului planurilor de afaceri inovative, 01-02 Aprilie 2021, organizat în regim online

Au participat 16 masteranzi ai programului de master “Administrarea afacerilor” USM (din cadrul a trei promoții), care au elaborat și prezentat 10 planuri de afaceri inovative, toate fiind înalt evaluate în cadrul concursului de un Comitet de evaluare format din experți internaționali.

Metodologia de elaborare a planurilor de afaceri inovative (“Business Plan Template”) pentru respectivul Concurs a fost elaborată și propusă de către membrii echipei de proiect ReSTART USM, în baza experienței acumulate în cadrul Incubatorului de Inovare “Inventica-USM” și a organizării mai multor ediții de concurs a “Târgului ideilor de afaceri inovative”.

 1. Evenimente de tipul “Multiplier Event”
 • “Multiplier Event” organizat la 20 martie 2019, la USM cu genericul “Bune practici în educația antreprenorială”

A reunit studenți USM atat de la ciclul I, II si III; cadre didactice si cercetatori stiintifici USM; parteneri europeni ai proiectului ReSTART; reprezentanti de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova (RTTM), Banca Nationala a Moldovei (BNM), ”Topaz” SRL — Clusterul ”Elchim-Moldova”, Centrul de ghidare in carieră și Relații cu piața muncii – USM, intreprinzatori. In total: 36 participanti, dintre care – 23 studenti USM, 6 profesori, 2 reprezentanti ai mediului de afaceri, 3 reprezentanti ai Asociatiilor profesionale, 2 reprezentanti ai institutiilor guvernamentale.

 • “Multiplier Event” organizat la 21 aprilie 2021, la USM in regim online, cu genericul “Idei de afaceri inovative de success”

Au luat parte 58 participanti, dintre care – 26 studenti USM; 16 profesori (USM, USARB si universitatile partenere din UE), directorul Scolii Doctorale Stiinte Economice, USM; vice-presedintele Consiliului raional Dubasari; 3 intreprinzatori (AC FashionWorld Ltd, Great Britain, entrepreneur; BabyLinna, entrepreneur; HP Italia, project  manager). 

 1. Sesiuni de “Orientare în carieră” 
 • I Ediție de “Orientare în carieră, 12 Decembrie, 2018

La eveniment au participat aproximativ 35 de participanți: 10 studenți, 12 cadre didactice și 13 reprezentanți ai mediului de afaceri.

Prima sesiune de orientare a fost moderată de coordonatorul proiectului ReSTART, dr. Ing. Elena FLEACĂ de la Universitatea Politehnică din București. În calitate de speakeri au participat experții proiectului din universitățile europene – dr. Svilen KUNEV de la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria și Liliana LUPUȘOR, reprezentând Agenția Universitară a Francofoniei din București.

În cadrul acestui eveniment, masteranzii încadrați în programul de mastrat „Administrarea afacerilor” împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de competitivitatea tinerilor specialiști pe piața forței de muncă, angajarea cu succes, dezvoltarea și creșterea profesională. Concluziile și propunerile făcute în cadrul discuțiilor sau materializat în 10 planuri de orientare în carieră, elaborate de masteranzii.

 • II Ediție de “Orientare în carieră”, 06 Februarie 2019

Cu participarea a 31 participanți: 10 elevi, 8 profesori și 13 angajatori din diferite tipuri de organizații.

Scopul sesiunii de orientare a fost de a sprijini studenții înscriși la cursurile modernizate ale programului de masterat „Administrarea afacerilor”, în tranziția lor la viața profesională.

În calitate de vorbitori în cea de-a doua sesiune de orientare au participat experți din universitățile europene – Dr. Beatrice Leustean de la Universitatea Politehnica din București (UPB) și Dr. Radovan Drab, Universitatea Tehnică din Kosice (TUKE). Dr. Beartice Leustean a menționat importanța dezvoltării personale și a cunoașterii de sine pentru dezvoltarea carierei. Bune practici în domeniul orientării profesionale a studenților la universitatea slovacă au fost prezentate de Dr. Radovan DRAB. În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master „Managementul resurselor umane” împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de competitivitatea tinerilor specialiști pe piața forței de muncă, angajarea cu succes, dezvoltarea și creșterea profesională.

 • III Ediție de “Orientare în carieră”, 13 Iunie 2019

La care au luat parte 31 de participanți: 10 masteranzi, 9 profesori și 12 angajatori din diferite organizații.

Scopul sesiunii de orientare a fost identificarea și aplicarea metodologiei de orientare în carieră bazată pe analiza SWOT:

 • reflectarea nevoilor, aspirațiilor și dorințelor pe termen scurt, mediu și lung;
 • identificarea și evaluarea atuurilor și a neajunsurilor la nivel individual;
 • analiza oportunităților și amenințărilor din partea întreprinderilor locale, a pieței muncii și a societății;
 • selectarea criteriilor privind oportunitățile de dezvoltare profesională;
 • elaborarea unei strategii de dezvoltare a carierei pentru depășirea deficiențelor și dezvoltarea punctelor forte individuale în anticiparea viitoarelor nevoi;
 • elaborarea de strategii pentru depășirea circumstanțelor adverse și pentru reglementarea comportamentului individual.

În calitate de invitat la cea de a treia sesiune de orientare a participat în calitate de expert european dr. Irina Konstandinova de la Universitatea din Ruse „Angel Kanchev”. Ea a menționat importanța identificării și evaluării punctelor forte și a punctelor slabe la nivel individual pentru trasarea unei cariere de succes.

În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master ” Administrarea afacerilor ” împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de elaborarea unei strategii de carieră pentru a depăși punctele slabe și a dezvolta punctele forte individuale în anticiparea nevoilor viitoare.

 • IV Ediție de “Orientare în carieră”, 18 Decembrie 2019

În cadrul Sesiunii masteranzii programului de masterat “Administrarea Afacerilor” au participat la dezbateri privind construirea unei cariere de success în cadrul companiilor, punctând provocările privind creșterea și dezvoltarea profesională de-a lungul carierei.

In calitate de mentori au participat experți europeni din cadrul proiectului, profesori și angajatori de la diverse întreprinderi.

Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de dezvoltarea a unei cariere de succes în domeniul antreprenorial și au fost conturate planuri individuale de dezvoltare a carierei.

 • V Ediție de “Orientare în carieră”, 27 Februarie 2020

În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare a carierei, au realizat analiza SWOT prin prisma abilităților și competențelor profesionale, au discutat oportunitățile de dezvoltare profesională oferite de piața forței de muncă și societate, precum și provocările existente.

Beneficiari – studenții masteranzi USM, programele de master “Administrarea afacerilor” și “Managementul resurselor umane”. Au fost elaborate 50 de planuri de dezvoltare a carierei de către studenții masteranzi USM.

Participanți – studenți masteranzi USM,  cadre didactice (USM, parteneri naționali și europeni), reprezentanți ai mediului de afaceri.

 1. Sesiuni de informare & Newsletter ReSTART-USM

Sase Sesiuni de informare organizate în cadrul proiectului ReSTART la USM au participat 156 profesori si studenti, dintre care 43 cadre didactice și 113 studenți.

I Sesiune de informare — 24 mai 2018.

La eveniment au participat 34 de masteranzi și profesori: 27 de masteranzi și 7 profesori. Participanții la eveniment au fost familiarizați cu rezultatele studiului, desfășurat recent în cadrul proiectului ReSTART. Obiectivul acestuia a constat în determinarea gradului de satisfacție privitor la abilitățile grupurilor țintă ale universității (masteranzi, profesori și potențiali angajatori).

Sesiunea de informare a oferit profesorilor și studenților masteranzi posibilitatea de a se familiariza cu oportunitățile oferite de către proiectul ReSTART privind implementarea metodelor moderne de predare și învățare în cadrul programului de masterat „Administrarea afacerilor”. Participanții la sesiunea de informare au fost informați despre modernizarea respectivului program de masterat, care va fi realizată în cadrul proiectului.

II Sesiune de informare — 19 septembrie 2018.

La eveniment au participat 25 de cadre didactice și masteranzi: 7 profesori și 18 studenți ai programelor de masterat – Contabilitatea întreprinderii; Audit și expertiză financiară; Gestiunea și marketingul hotelier; Managementul resurselor umane.

Obiectivul evenimentului a constat în informarea masteranzilor din cadrul altor programe de masterat privind oportunitățile de predare și învățare inovatoare, susținute de proiect. În cadrul sesiunii de informare profesorii și studenții masteranzi prezenți au avut posibilitatea de a cunoaște despre oportunitățile oferite de către proiectul ReSTART în ce privește implementarea metodelor moderne de predare și învățare în programul de masterat „Administrarea afacerilor”.

III Sesiune de informare — 20 februarie 2019.

Scopul sesiunii a fost de a informa studenții și profesorii despre oportunitățile oferite de proiectul ReSTART pentru implementarea metodelor moderne de predare și învățare în procesul de modernizare a programelor de masterat.

În cadrul evenimentului, participanții la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității de Stat din Moldova au fost familiarizați cu oportunitățile oferite de proiect în ceea ce privește implementarea metodelor moderne de predare și învățare în programul de masterat „Administrarea afacerilor”.

În plus, participanții au fost informați despre alte evenimente și activități la care vor putea participa în cadrul proiectului ReSTART: sesiuni de orientare în carieră, concursuri de planuri de afaceri, sesiuni de dezvoltare a competențelor digitale atât pentru studenți, cât și pentru profesori.

IV Sesiune de informare — 7 mai 2019.

Evenimentul a avut menirea de a informa studenții și profesorii despre posibilitățile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea și utilizarea metodelor moderne de predare și învățare în procesul de modernizare a programelor de masterat în general și a Programului de masterat „Administrarea Afacerilor” în particular.

În cadrul evenimentului, participanții – studenți și profesori de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității de Stat din Moldova au fost familiarizați cu oportunitățile pe care le oferă programul modernizat de masterat „Administrarea afacerilor”.

V Sesiune de informare — 17 septembrie 2019.

Evenimentul a avut drept scop de a informa studenţii şi profesorii despre posibilităţile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea şi utilizarea metodelor moderne de predare şi învăţare în procesul de modernizare a programelor de masterat în general şi a Programului de masterat „Administrarea Afacerilor” în particular.

VI Sesiune de informare — 17 februarie 2020.

Scopul evenimentului a fost de a informa studenţii şi profesorii despre posibilităţile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea şi utilizarea metodelor moderne de predare şi învăţare în procesul de modernizare a programelor de masterat în general şi a Programului de masterat „Administrarea Afacerilor” în particular.

În cadrul evenimentului, profesorii li s-au descris conținutul și particularitățile proiectului. Apoi a fost organizată o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a permis de a concretiza toate aspectele legate de modernizarea procesului didactic din cadrul Facultății de Business și Administrație, la nivel de master.

Informațiile furnizate au prezentat interes pentru cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice a USM, care ulterior au servit drept factor motivator suplimentar pentru studierea metodelor moderne de predare, în special a sistemului MOODLE.

Elaborat și distribuite două ediții Newsletter ReSTART-USM:

 1. Newsletter / ReSTART USM / nr. 2/2018 — http://international.usm.md/wp-content/uploads/Newsletter-ReStart-2-en.pdf; http://www.restart-eu.upb.ro/wp-content/newsletter/USM/Newsletter%20ReStart%202%20en.pdf
 2. Newsletter / ReSTART USM / nr. 7/2019 — http://international.usm.md/wp-content/uploads/P5_USM_Newsletter-ReStart-7-ro.pdf; http://www.restart-eu.upb.ro/wp-content/newsletter/USM/P5_USM_Newsletter%20ReStart%207%20en.pdf

Cu suportul proiectului ReSTART a fost creat

“Centrul Metodico-Didactic și Stiințific de Business și Administrare”

(sala 307/bl.central).

Centrul a fost dotat cu echipament în conformitate cu lista planificată în cadrul proiectului. Centrul nou creat este utilizat de profesori și studenți.