Programul „Management și marketing hotelier și turism (MMHT)” a fost premiat cu distincția „Cristalul calității — 2022”

În contextul evaluării externe în vederea acreditării programelor de master ale Facultății de Științe Economice, programul „Management și marketing hotelier și turism (MMHT)” a fost premiat cu distincția „Cristalul calității — 2022”, acordată de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

Evaluarea externă a constituit o premieră națională, dat fiind faptul că rapoartele de evaluare, precum și însuși întregul proces de evaluare au fost realizate în limba engleză, Comisia de evaluare externă având în componența sa experți internaționali.

Membrii Comisiei: Roman LIVANDOVSCHI – președinte, Dan ZGARDAN, Natalia POSTICĂ, Ion CURMEI precum și experții internaționali Heli MATTISEN, director EKKA și Kirsi HILTUNEN, șef direcție FINEEC.

Ca urmare a examinării dosarului de autoevaluare prezentat și a vizitei întreprinse la Departamentul Economie, marketing și turism (USM), membrii Comisie au constatat întrunirea standardelor de acreditare a Programului.

Asigurarea bunei desfășurări a procesului de evaluare a fost realizată cu suportul coordonatorului evaluării din partea ANACEC Felicia BANU, șef Direcție evaluare învățământ superior.

Vizita de lucru a experților la USM, a permis evaluatorilor să identifice punctele forte și potențialul Programului, precum și să formuleze o serie de recomandări care să permită asigurarea premiselor de optimizare a acestuia.

Aducem sincere mulțumiri și considerațiunile noastre echipei de evaluatori și întregii echipe ANACEC pentru contribuția esențială și înalta apreciere profesionistă față de Program.

De menționat este faptul că, perfecționarea continuă a calității actului educațional este unul din motto-urile Departamentului Economie, marketing și turism, iar realizarea prevederilor curriculare, progresul studenților și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice sunt parte a priorităților Facultății de Științe Economice asupra cărora se concentrează eforturile cotidiene conjugate ale întregii echipe.