PRIMUL WORKSHOP DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ “SKILLS4FUTURE” DESFĂȘURAT LA USM

În zilele de 09-10 martie 2023 la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc primul Workshop din cadrul proiectului Erasmus+ “Skills4future” – „Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”. Workshopul a fost dedicat prezentărilor analizelor de benchmarking privind bunele practici de dezvoltare a competențelor STEAM în învățământul superior.

Evenimentul a fost deschis de către Elena Fleacă, coordonator de proiect, Universitatea Politehnică, București.

Din partea Universității de Stat din Moldova cu un cuvânt de salut și susținere pentru derularea proiectului s-au adresat Aurelia Hanganu, prorector pentru activitate științifică și relații internationale și Maria Hămuraru, decana facultății de Științe Economice. A fost menționată semnificația proiectului pentru facultatea de Științe Economice, USM în vederea modernizării curriculei pentru specialitatea „Business și administrare”, ciclul I – Licență în baza integrării competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) prin intermediul aspectelor: Economic, de Mediu și Social.

La deschiderea evenimentului au participat și reprezentanții Oficiului Național Erasmus+ în Republica Moldova – Cristina Gherman și Olga Ghilca. Au fost menționate, în special, modificările privind managementul proiectelor Erasmus+ în cadrul noului apel.

Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, beneficiari ai proiectului, au susținut rapoartele de benchmarking elaborate. Din partea USM analiza de benchmarking a fost elaborată și prezentată de către Marian Jalencu și Tatiana Bulimaga.

În calitate de evaluatori al analizelor efectuate au fost experții europeni – Liliana Crăciun, Academia de Studii Economice din București și Andrzej Marcinkowski, Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia.

Obiectivul specific al proiectului „Skills4future” constă în amplificarea impactului curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice în baza colaborării cu reprezentanții mediului de afaceri autohton și a instituțiilor guvernamentale.  La USM activitățile proiectului se vor desfășura în cadrul departamentului „Administrarea Afacerilor”, facultatea de Științe Economice. Se preconizează a fi modernizate 5 cursuri universitare pentru studenții specialității „Business și administrare”. De asemenea, unul dintre rezultatele importante ale proiectului este crearea și asigurarea funcționalității Centrului STEAM USM.

Proiectul No. 101081787 “Skills4future” este din cadrul programului Erasmus+ EDU-2022-CBHE-STRAND-2 cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education.