Parteneriat de cooperare cu OTP Bank S.A.

La 8 aprilie 2022 Departamentul Finanțe și Bănci a inițiat un parteneriat de cooperare cu OTP Bank S.A., în vederea lansării unui program privind stagiile de practică și elaborarea sarcinilor pentru studiul individual cu participarea specialiștilor băncii. Programul este pentru studenții și masteranzii care sunt la studii în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci, Facultatea de Științe Economice,USM.

Scopul acestui program este de a dezvolta capitalul uman autohton în vederea sporirii angajabilității tinerilor și ajustarea ofertei educaționale conform cerințelor sectorului bancar.

  • Posibilitatea de efectuare a practicii de specialitate I, II și masterat;
  • Organizarea meselor rotunde cu reprezentanții din cadrul băncii (la USM, în cadrul băncii);
  • Elaborarea sarcinilor pentru studiul individual cu participarea specialiștilor băncii;
  • Susținerea rapoartelor de practică cu participarea membrilor din cadrul băncii în componența comisiei de evaluare;
  • Includerea membrilor băncii în comisiile de evaluare a conferințelor stiințifice din cadrul Facultății. 

La semnarea acordului au participat:

  • OTPBank: Manager Resurse Umane Valeria Marinescu, Șef secție operațiuni monetare Murzac Grigore, Departament Gestiunea activelor si pasivelor și trezorie Middle Office, Analist financiar Martin Oleg;
  • USM: Șef Departament Finanțe și Bănci Mulic Andrei dr.,conf.univ.,Gîrlea Mihai, Dr ,conf.univ.

OTP Bank este o echipă de profesioniști care împărtășește aceleași valori și acționează cu integritate, este un actor social important, implicat în comunitate prin proiecte și programe sociale dedicate activităților educative, culturale și sportive.