Masă rotundă pe tema „Familia – pilon al economiei verzi: strategii și soluții”

Pe data de 23 aprilie 2024, în cadrul subprogramului de cercetare CONSOLIDAREA MECANISMELOR SOCIO-ECONOMICE ȘI JURIDICE DE ASIGURARE A BUNĂSTĂRII ȘI SECURITĂȚII CETĂȚENILOR (CONSEJ), s-a desfășurat o masă rotundă dedicată rolului familiei în construirea rezilienței economice și promovarea economiei verzi în Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetări Științifice Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică și a avut loc în Auditoriul 331/C.

Agenda și participanții

Evenimentul a început la ora 11:30 cu un mesaj de salut din partea doamnei Maria Hămuraru, dr., conf.univ., și Decan al Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Stat din Moldova. Au urmat prezentări și discuții moderate de renumiți academicieni și cercetători:

 1. Rolul familiei în construirea rezilienței economice: experiențe și perspective pentru Republica Moldova – Boris Corețchi, dr., conf.univ. & Mihaela Balmuș-Andone, asist.univ.
  • Această prezentare a abordat modul în care familia contribuie la construirea unei economii reziliente. S-au discutat experiențe internaționale și cum acestea pot fi adaptate pentru a consolida economia din Republica Moldova.
 2. Marketingul verde adaptat valorilor familiale: strategii pentru promovarea bunăstării și adaptarea la tendințele actuale ale familiei – Adriana Buzdugan, dr., conf.univ. & Lucia Nepotu, drd., asist.univ.
  • Prezentarea a explorat cum valorile familiale pot influența strategiile de marketing verde. S-a discutat despre tendințele actuale în marketingul ecologic și cum acestea pot fi integrate pentru a promova bunăstarea familiei.
 3. Rolul politicii bugetar-fiscale sustenabile în asigurarea bunăstării cetățenilor – Galina Ulian, dr.hab., prof.univ. & Tatiana Covalschi, dr., lect.univ.
  • S-a subliniat importanța unei politici bugetar-fiscale sustenabile în crearea unei economii stabile. Prezentatorii au discutat despre măsurile fiscale care pot fi implementate pentru a asigura bunăstarea pe termen lung a cetățenilor.
 4. Bunăstarea financiară a tinerilor din Republica Moldova: cercetare empirică – Maria Cojocaru, dr., conf.univ. & Ecaterina Ulian, drd., asist.univ.
  • Această cercetare empirică a analizat situația financiară a tinerilor din Republica Moldova. S-au prezentat date și statistici relevante, precum și soluții pentru îmbunătățirea bunăstării financiare a tinerilor.
 5. Evaluarea riscurilor pentru securitatea turiștilor în destinații populare pentru turismul de familie – Veronica Bulat, dr., conf.univ.
  • Prezentarea a analizat riscurile la care sunt expuși turiștii în destinații populare pentru turismul de familie. S-au discutat măsuri de securitate care pot fi implementate pentru a proteja turiștii și a promova destinațiile sigure.
 6. Familia generator de bunăstare și pilon esențial în promovarea economiei verzi – Andrei Mulic, dr., conf.univ. & Mariana Doga-Mîrzac, dr.hab., conf.univ.
  • Această sesiune a evidențiat rolul crucial al familiei în generarea bunăstării și în promovarea unei economii verzi. S-au discutat strategii pentru integrarea valorilor familiale în inițiativele de dezvoltare durabilă.
 7. Asigurarea securității economico-financiare a familiei prin aplicarea la proiecte naționale și internaționale de lansare a afacerilor – Andrei Mulic, dr., conf.univ. & Mariana Doga-Mîrzac, dr.hab., conf.univ.
  • Prezentatorii au explorat modalități prin care familiile pot asigura securitatea economico-financiară prin participarea la proiecte naționale și internaționale. S-au oferit exemple de succes și sfaturi practice pentru lansarea și gestionarea afacerilor familiale.

Concluzii și rezultate

Evenimentul a subliniat importanța familiei în contextul dezvoltării durabile și al economiei verzi, evidențiind necesitatea unor politici publice integrate și sustenabile. Prezentările și discuțiile au oferit perspective valoroase și soluții practice pentru consolidarea rolului familiei în economie, contribuind la bunăstarea și securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

Evenimentul a fost un succes și a reprezentat un pas important în direcția cercetării intersectoriale, aducând împreună experți din domenii diverse pentru a discuta și a găsi soluții la problemele actuale ale societății. Mulțumim tuturor participanților și organizatorilor pentru contribuția lor valoroasă.

Masa rotunda Familia în proiectul CONSEJ