Masa rotundă: “Oportunități de dezvoltare a achizițiilor publice durabile ca componentă a eco-friendly managementului”

În perioada 23-24 noiembrie 2021 în cadrul proiectului 20.80009.7007.15  Proiectului „Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova”, finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr.81-PS din  03.01.2020 a avut loc Masa rotundă: “Oportunități de dezvoltare a achizițiilor publice durabile ca componentă a eco-friendly managementului”, organizată  în parteneriat cu Centrului de Studii Europene a Facultății de Economie,Administrație și Afaceri în cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava,România.

Cuvânt de salut au luat

Carmen NASTASE, Decanul FEAA/USV Dr., hab., prof univ.,

Maria HĂMURARU, dr., conf.univ., Decanul FȘE, USM

Comunicări în cadrul evenementului : G. Ulian, Dr., hab., prof univ.,   Cojocaru Maria, Dr., conf., univ.,- Prezentarea Proiectului „Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova”

Mulic Andrei, Dr., conf., univ., Hamuraru Maria, Dr., conf., univ.,-Prezentarea  Metodologiei de determinare a Indicelui multicriterial pentru  evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica  Moldova în condiții de sustenabilitate economică

G.Ulian , E.Rusu, Scoala Doctorală de științe economice a USM.

Economia Sustenabilă în secolul XXI prin prisma conceptului teoriei Gogoșei

Maria COJOCARU. Dr., conf., univ., USM.,. The role of sustainable public procurement in the process of calculation of the optimal prices.

Iulia CAPRIAN, dr., conf.univ.,  USM. Asigurările sustenabile  oportunitate de dezvoltare a achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova.

Valentina TÎRȘU. USM. Economia verde și achiziţiile publice durabile.

În cadrul Mesei rotunde au avut loc discuții privind colaborare și sustenabilitate a proiectului la care au participat

Carmen NASTASE, Decanul FEAA/USV Dr., hab., prof univ.,

Irina-Ștefana CIBOTARIU, prof. univ. dr. FEAA/USV

Maria HĂMURARU, dr., conf.univ., Decanul FȘE, USM

Galina ULIAN, dr. hab., prof.univ., USM

Andrei MULIC, dr., conf.univ., USM

Maria COJOCARU, dr., conf.univ., USM

Ecaterina ULIAN, doctorand, Scoala Doctorală de Științe economice a USM