Masa rotundă cu tema “Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova și România: tendințe și provocări”

Pe data de 25.11.2022 a avut loc în format mixt Masa rotundă cu tema “Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova și România: tendințe și provocări”, organizată la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava(USV) România, de echipele USM și INCE.
La eveniment în centrul discuției au fost rezultatele cercetărilor, obținute în anul 2022 în cadrul Proiectului științific aplicativ „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, Programului de Stat (2020-2023), cifrul 20.80009.0807.38.
Startul evenimentului a fost dat de:
Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decan FȘE, USM;
Dna Irina-Ștefana Cibotariu, dr., conf. univ., USV.
Sesiunea de prezentări:
  • Alexandra NOVAC, dr., conf. cercet., INCE – Tendințele dezvoltării sectorului IMM în Republica Moldova;
  • Natalia VINOGRADOVA, dr., conf. cercet., INCE – Evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova: percepția antreprenorilor;
  • Mariana DOGA-MÎRZAC, dr. hab., conf. univ. USM, Viorica ATAMAN, drd. în cadrul SDSE a USM – Percepția profesorilor din învățământul superior privind crearea incubatoarelor universitare și competențelor antreprenoriale ale studenților în cadrul acestora. (studiu conform sondajului din mediul universitar – USM);
  • Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ, dr., lector univ., USV – Bune practici în dezvoltarea antreprenoriatului sucevean;
  • Irina-Ștefana CIBOTARIU, dr., conf. univ., USV – Experiența USV în crearea și dezvoltarea incubatorului de afaceri universitar;
  • Andrei MULIC, dr., conf. univ., USM, Ecaterina ULIAN, drd. în cadrul SDSE a USM – Evaluarea abilităților și competențelor a studenților, obținute în cadrul educației antreprenoriale din mediul universitar (în baza chestionării studenților din mediul universitar-USM);
  • Dragoș UNGUREAN, drd., în cadrul SDSE a USM – Subvenționarea antreprenorilor din sectorul agricol.
Echipele proiectului au ca obiectiv:
USM – impactul incubatoarelor de afaceri amplasate în universități asupra dezvoltării abilităților și competentelor antreprenoriale ale tinerilor (în baza chestionării,studiu de caz-USM).
INCE – identificarea specificului ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în Republica Moldova cu accent pe analiza componențelor cheie ale acestuia.
Cercetările efectuate, discuțiile, propunerile, schimbul de opinii din cadrul mesei rotunde vor ajuta la identificarea particularităților, problemelor și barierelor în calea dezvoltării ecosistemului antreprenorial și vor servi ca bază pentru argumentarea direcțiilor principale și a acţiunilor în vederea susţinerii tinerilor antreprenori din mediul universitar.