Masa Rotundă cu genericul „Femei, Pace și Securitate”, organizată de Fondul Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova

Implicarea activă a studenților în activitățile extracurriculare contribuie la integrarea cât mai profundă și calitativă a acestora ca viitori specialiști în diverse domenii și condiții de dezvoltare ale societății moderne.
Studenții anului II, a specialității Marketing și logistică, în contextul disciplinei Economie Europeană și Integrare Economică (titular de curs: Dna Todorova Ludmila, dr., conf. univ.), au participat la Masa Rotundă cu genericul „Femei, Pace și Securitate”, organizată de Fondul Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova.
Scopul evenimentului a fost de a crea o platformă de discuții între reprezentanții Ambasadei Canadei în Republica Moldova, CFLI și actorii implicați în promovarea politicilor de gen, acces echitabil la resurse sociale, economice și politice, asigurarea păcii și securității, reprezentanți ai societății civile, asociațiilor de tineret și instituțiile educaționale.
Tinerii au valorificat oportunitatea învățării din bunele practici în procesul de implementare a primului Plan Național de Acțiuni al Rezoluției 1325 al Consiliului de Securitate ONU.
Studenții au fost familiarizați cu direcția de dezvoltare a politicii externe a Canadei privind participarea femeilor și a tinerelor domnișoare la asigurarea păcii și securității în realitățile geopolitice complexe de astăzi.
Viitorii noștri specialiști au fost implicați activ în discuțiile despre abilitarea Economică a Femeilor din Moldova ca perspectiva beneficiarului CFLI.
Aducem mulțumiri organizatorilor și speakerilor din cadrul evenimentului care, prin informațiile prezentate, au sensibilizat publicul, generând discuții și dezbateri constructive.