Manifestare științifico-practică: Afacere durabilă prin Antreprenoriat Social

Manifestare științifico-practică: Afacere durabilă prin Antreprenoriat Social

La data de 27 mai 2021, în sala „Allied Testing” a USM, Departamentul Economie, Marketing și Turism al Facultății de Științe Economice a organizat întrunirea științifico-practică: ”Afacere durabilă prin Antreprenoriat Social”, Workshop: Cele mai bune practici și condiții esențiale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social din Republica Moldova.

Evenimentul este inclus în lista manifestărilor științifice planificate în cadrul Facultății Științe Economice și a fost organizat în contextul semnării parteneriatului de colaborare între Facultate și Business Development Capital. Workshop-ul s-a desfășurat cu prezența fizică a studenților specialităților Marketing și logistică; Servicii Hoteliere, Turism și Agrement (din cei trei ani de studii), doctoranzilor Școlii Doctorale de Științe Economice, profesorilor și a membrilor echipei BDC, fiind în paralel transmis LIVE pe pagina de facebook a Departamentului Economie, Marketing și Turism.

În debutul activității, Dna Maria Hămuraru, dr. conf. univ., Șef Departament Economie, Marketing și Turism, a salutat participanții la eveniment, menționând totodată rolul indispensabil al partenerilor de afaceri în consolidarea competențelor practice ale studenților.

Felicitări și cuvinte de salut a rostit și Dna Galina Ulian, dr. hab., prof. univ., Decan al Facultății Științe Economice, care a reiterat importanța conlucrării active dintre mediul academic și profesioniștii în domeniu, lucru pe care Departamentul Economie Marketing și Turism îl reușește cu succes.

Oaspetele de onoare al evenimentului, Dnul José Domingo Portero Lameiro, profesor al Universității de Cádiz, Spania, care se află într-o vizită de schimb de experiență prin intermediul programului Erasmus, a participat cu interes la manifestare și a relatat despre practica antreprenorială din țara sa, aducând exemple de bune practici.

Speaker-ul evenimentului, Dna Angela Gladei, Administrator al Companiei Business Development Capital, a salutat participanții și a relatat despre oportunitățile de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă activ-participativă, în care studenții și profesorii au discutat aspectele economice, social-demografice, culturale și de educație în dezvoltarea antreprenoriatului social. Partea practică a workshop-ului a fost organizată conform metodei arborelui, modalitate care a condus participanții spre analiza celor mai bune practici și a condițiilor esențiale în dezvoltarea antreprenoriatului social din Republica Moldova.

Menționăm cu deosebită satisfacție că generația tinerilor economiști din comunitatea Universității de Stat din Moldova sunt viitori specialiști competitivi pe piața muncii, personalitățile lor denotă potențial, dorință și entuziasm. Iar în acest sens, spre finalul evenimentului au fost înmânate diplome participanților.

Despre rezultatele manifestării științifico-practice, precum și alte aspecte, cum ar fi: perspective de dezvoltare a serviciilor educaționale oferite în cadrul Universității de Stat din Moldova, bunele practici aplicate în cadrul altor universități europene și necesitățile actuale ale pieței muncii din Republica Moldova au fost discutate într-o întrevedere cu dnul Igor Șarov, Rector al USM, la care au participat dnul Professor José Domingo Portero Lameiro, Dna Angela Gladei și reprezentanții corpului profesoral al Facultății Științe Economice.

Colectivul Facultății de Științe Economice aduce mulțumiri și considerații Rectorului, Igor Șarov, care susține permanent inițiativele de dezvoltare a parteneriatelor cu mediul de afaceri. Totodată, sentimente de respect și urări de bine sunt adresate Dnei Angela Gladei, Administrator al Companiei Business Development Capital, studenților și profesorilor implicați în organizarea evenimentului.

Raport – Evenimentul Antreprenoriat social