Lansarea concursului pentru bursa “Economistul USM”, finanțată de partenerii facultății de Științe Economice.

In atenția studenților Ciclului I- Licență, învățământ cu frecvență, se lansează concursul pentru bursa “Economistul USM”, finanțată de către partenerii facultății de Științe Economice.
Lansarea concursului — 20.09.2023;
Perioada de recepționare a dosarelor — 21.09.23 — 27.09.23;
Perioada interviurilor (după caz) — 28.09.23-30.09.23;
03.10.23 — anunțarea premianților bursei “Economistul USM” în cadrul unui eveniment festiv în aula Regina Maria.

Regulament Burse Economistul USM