INVITAȚIE! AL TREILEA WORKSHOP — „STEAM&SOCIAL” – VA AVEA LOC LA USM

În data de 28 Septembrie 2023, începând cu orele 13.00, în cadrul facultății de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova, se va desfășura Workshop-ul tematic pe domeniile STEAM și provocările SOCIALE cu care se confruntă economia locală.

Workshopul se va desfășura în Blocul Central al USM, sala 436, „Centrul de cultură antreprenorială românească „Virgil Madgearu””.

Scopul Workshop-ului „STEAM&SOCIAL constă în transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici pentru a adapta mai bine curricula de licență în Business și administrare la nevoile economiei locale și pentru a proiecta soluții inovatoare pentru problemele provocatoare ale dezvoltării durabile. În cadrul Workshop “STEAM&SOCIAL” – vor fi abordate următoarele subiecte, relevante pentru comunitatea/afacerile locale: formarea și dezvoltarea competențelor angajaților; locuri de muncă decente și standarde de viață îmbunătățite; investiții durabile în forță de muncă calificată și inovare; securitatea la locul de muncă și egalitatea de șanse etc.

La finele discuţiilor se vor formula, pe domeniile STEAM, teme de cercetare pentru a fi propuse studenților specialității „Business și Administrare”.

La eveniment sunt invitați cadre didactice, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri — stakeholderii USM, precum și toți cei interesați de respectiva problematică.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Skills4future – “Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses”, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, derulat la facultatea de Științe Economice, USM, și care are ca scop modernizarea Curriculum-ului la programul de studii „Business și Administrare”(Ciclul I, Licență), prin integrarea competențelor STEAM.

Echipa proiectului Skills4Future, USM

P5.USM_AGENDA_MS8_Thematic Workshop_STEAM&SOCIAL_28.09.2023