Înmânarea diplomelor de studii absolvenților programelor de Licență și de Master asigurate de Facultatea de Științe Economice

Înmânarea diplomelor de absolvire este un eveniment special pentru toți studenții care au muncit, cu sârguință, în anii de studii pentru a dobândi competențele profesionale necesare inserției eficiente pe piața muncii!

O asemenea zi specială a fost și pentru Promoția anului 2022 formată din cei 667 absolvenți ai Facultății de Științe Economice! 

Prim-prorectorul USM, Dna Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., a adresat un mesaj de felicitare absolvenților, îndemnându-i să contribuie la dezvoltarea economică a țării, iar cunoștințele să le transforme în experiențe și practici de succes, pe care să le valorifice continuu: „Republica Moldova are nevoie strigentă de specialiști competitivi, capabili să se încadreze în munca nobilă de dezvoltare a economiei. Drumul pe care purcedeți astăzi presupune cerințe majore și cere de la dumneavoastră, muncă asiduă, implicare, perseverență și onestitate.”

Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decanul Facultății de Științe Economice a reiterat importanța aplicării cunoștințelor teoretice în practică prin valorificarea oportunităților zilnice întru realizarea unui vis frumos la finalul căruia fiecare să fie mândru și să se poată aplauda singur pentru performanța sa „… privind înapoi la  anii în care am avut ocazia să vă fiu profesor aș vrea să vă doresc să nu vă pierdeți ambiția și perseverența, energia și dorința de a crește și de a deveni mai performant, ca garant al încrederii în sine” a mai menționat dna Decan.

La manifestare au participat invitați din partea mediului de afacer. Astfel,  Dna Natalia Zlatina, specialist internațional în domeniul Contabilității, menționând: „dragi absolvenți, fie ca această diplomă să devină prima sau o nouă treaptă pe scara carierei în contabilitate și audit, care vă va conduce spre succes, prosperitate, independență financiară și bunăstare.”

Reprezentanții Moldinconbank, Dna Oxana Lavuschina – Director Departament Resurse Umane si Dezvoltare Organizational și Dna Cristina Mistreanu – Manager Comunicare si dezvoltare organizatională, au venit cu un mesaj de felicitare „dragi absolvenți, sunteți la finalul unei călătorii și începutul unei noi aventuri. În viață să aveți grijă să fiți însoțiți de cele trei valori absolute, fundamentale ale omului Adevărul, Binele și Frumosul iar în afaceri să nu renunțați niciodată la un vis doar din cauza timpului necesar pentru realizarea acestuia pentru că timpul va trece oricum așa că aveți curaj să vă omorâți concurenții cu succesul vostru, zdrobindu-i cu un zâmbet.”

Cuvinte de felicitare cu ocazia finalizării, cu succes, a programelor de licență și master, urări de prosperitate și realizări frumoase au adus Șefii departamentelor din cadrul facultății; Prodecanii facultății precum și absolvenți din promoțiile precedente ale programelor de Licență și Master, precum și cadrele științifico-didactice, absolvenții facultății, rudele și prietenii acestora.

Cei 667 absolvenți ai Promoției 2022 se adaugă la ceilalți absolvenți ai promoțiilor Universității de Stat începând cu anul fondării sale, dar și a Facultății, care din anul 1953, formează specialiști competitivi pe piața muncii în domeniul științelor economice.