Înmânarea diplome de onoare cadrelor didactice în cadrul Facultății de Științe Economice

28 octombrie 2021, s-a desfășurat Ședința Consiliului Facultății de Științe Economice (în format mixt), cu participarea dlui Igor Șarov, dr., conf. univ., Rector USM.

În cadrul întrunirii s-au discutat determinarea obiectivelor strategice pentru următorii 5 ani de activitate a Facultății, acestea fiind coraborate cu obiectivele strategice de dezvoltare ale Universității de Stat din Moldova.

Totodată, în semn de distinsă apreciere pentru contribuția adusă la formarea profesională a specialiștilor din domeniul economiei, pentru dăruire în activitate, profesionalism înalt, performanțe deosebite obținute în prestarea serviciilor educaționale, au fost înmânate diplome de onoare cadrelor didactice din cadrul facultății.