Înmânarea certificatelor de absolvire primilor 15 absolvenți ai Cursului de Formare Profesională Continuă în Domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

Sincere felicitări primei promoții de 15 absolvenți ai Cursului de Formare Profesională Continuă în Domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement.

Programul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement este lansat pentru a răspunde necesităților reale de pregătire a specialiștilor în domeniul industriei turismului, ospitalității și ghidajului. În ultimele decenii, turismul s-a transformat într-o industrie complexă de servicii. Destinațiile locale trebuie să ofere numai tot ce este mai bun pentru a satisface turiștii. În acest sens, managerii în turism și ospitalitate cât și ghizii turistici reprezintă o parte importantă a industriei turismului. Acești specialiști ar trebui să reprezinte comunitatea locală și să prezinte cele mai importante și mai interesante obiective ale unei destinații date. 

Implementarea programului este asigurată de Departamentul Formare Continuă și Departamentul Economie, Marketing și Turism în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Republica Moldova.

Programul a fost elaborat la inițiativa și cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID Moldova, Suedia și UkAid.

Domeniul Serviciilor Hoteliere, Turismului și Agrementului este unul foarte important în economia mondială și are o tendință de creștere permanentă la nivel internațional. Industria turismului cuprinde o gamă variată de întreprinderi publice și private, generatoare de beneficii economice și sociale, de noi locuri de muncă pentru diferite categorii de angajați, oferind oportunități de angajare.

Facultatea de Științe Economice în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Republica Moldova au autorizat Cursul de Formare Profesională Continuă în Domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, iar astăzi, 19.04.2022 au fost înmânate certificatele de absolvire primilor 15 absolvenți ai acestui curs.

Programul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement este lansat pentru a răspunde necesităților reale de pregătire a specialiștilor în domeniul industriei turismului, ospitalității și ghidajului. În ultimele decenii, turismul s-a transformat într-o industrie complexă de servicii. Destinațiile locale trebuie să ofere numai tot ce este mai bun pentru a satisface turiștii. În acest sens, managerii în turism și ospitalitate cât și ghizii turistici reprezintă o parte importantă a industriei turismului. Acești specialiști ar trebui să reprezinte comunitatea locală și să prezinte cele mai importante și mai interesante obiective ale unei destinații date. 

Ținând seama de nevoile pieței turistice și de grupurile turistice primite, personalul din industria turismului și ospitalității, inclusiv ghizii turistici ar trebui să dispună de o pregătite relevantă. Rolul acestui program este de a defini importanța educației în industria turismului, ospitalității și în special a ghizilor turistici.

La Ceremonia festivă a participat Dnul Igor Șarov, dr., conf. Univ., Rector USM care a ținut să menționeze importanța acestui curs pentru formarea de specialiști capabili de a  valorifica tezaurul cultural al fiecărui popor, astfel ca orice pas al unei călătorii sa devină o aventură a cunoașterii.

Un cuvânt de felicitare a adus Dnul Andrei Chistol, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii,  reiterând experiența bogată a altor state în care turismul deja a devenit o activitate de care se bucură marea majoritate a populației, în pofida situațiile de criză existente.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul nume notorii care au contribuit la buna desfășurare a acestui curs, cum ar fi: 

Dnei Natalia Țurcanu, Director Executiv ANTRIM, partener de dezvoltare în crearea acestui curs;

Dna Maria Hămuraru, doctor, conferențiar universitar, Decan al Facultății de Științe Economice;

Dna Tatiana Turchină, Șef Departament Formare continuă USM;

Dna Nadejda Bondari, activist civic, reprezentant al formabililor cursului;

Dna Valentina Ceban, reprezentant al formatoriulor cursului;

Dna Veronica Bulat, dr., conf. univ., Șef Departament Economie, Marketing și Turism, responsabil de program;

Republica Moldova, ca destinație turistică, este puțin cunoscută în străinatate. Este important să ne implicăm de rând cu implicațiile din partea statului la elaborarea și promovarea unor măsuri și pachete informaționale, care ar face atractivă imaginea țării noastre. Prestatorii individuali nu dispun de cunoștinte sau de mijloace financiare pentru a întreprinde acțiuni eficiente de marketing și promovare a produsului turistic. 

Programul de formare profesională continuă SHTA vizează formarea unor profesioniști în domeniul turismului, ospitalității și ghidajului turistic, care sunt preocupați de dezvoltarea profesională în acord cu nevoile formative și de profesionalizare specifice activității industriei turismului. Programul este destinat pentru deținătorii studiilor superioare, precum și deținătorii medii de specialitate.