Școala doctorală

Ciclul III de studii superioare este doctoratul, al cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală, bazată pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată.

Mariana DOGA-MÂRZAC
dr. hab., conf. univ.

Alături de educaţie, activitate didactică, internaţionalizare, implicare activă în comunitate şi guvernanţă universitară, activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare constituie unul dintre pilonii actuali şi viitori în dezvoltarea echilibrată a Facultății de Științe Economice.

Facultatea de Ştiinţe Economice a USM îşi asumă rolul de centru educaţional şi cercetare, contribuind la crearea de noi cunoştinţe prin cercetarea ştiinţifică în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice, sub conducerea Directorului Mariana Doga-Mârzac, doctor habilitat, conferențiar universitar.

La moment, Școala Doctorală este formată din 24 de conducători de doctorat, sub îndrumarea cărora realizează activități de cercetare 38 de doctoranzi. Absolvenţii unui program de master se pot consacra ştiinţific prin studii avansate la 5 programe de studii în domeniul științific  5. Științe Sociale și Economice la două profiluri științifice: 521. Economie, business, administrare și 522. Finanțe, Contabilitate, Analiză economică.

521.01 – Teorie economică și politici economice

521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale

521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

522.01 – Finanțe

522.02 –  Contabilitate; audit; analiză economică

Cele mai multe cercetări se fac în cadrul proiectelor științifice de grant. Membrii Școlii Doctorale de Științe economice participă activ la concursurile organizate anual de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Astfel, în perioada 2016-2018, la concurs au fost înaintate 81 de proiecte științifice de către membrii Școlii Doctorale, care au fost aprobate de către Consiliul Științific.

Prin eforturile Decanului, dar și ale Directorului Școlii Doctorale și ale altor membri ai Școlii, se întreprind pași concreți în vederea creșterii gradului de internaționalizare. Astfel, putem menționa că, la moment, 5 studenți străini fac studii de doctorat: 4 studenți din România și 1 din Azerbaidjan. Profesorii invitați din alte universități din Uniunea Europeană sunt implicați în programul de pregătire avansată a Școlii. În acest sens, putem menționa cursul Dnei profesor universitar Veronica GROSU de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Tot în acest context, vom menționa și Acordul de cooperate pentru cotutela tezei de doctorat cu Școala Doctorală de Științe Socio-Umane din cadrul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Deja un doctorand beneficiază de această oportunitate.