Proiecte

Proiect de cercetare:  Сonsolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova

Proiect 20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023)     Nr. 81-PS din 03.01.2020

Director de proiect:   Galina ULIAN, dr. hab., prof. univ.

Membri cercetători din cadrul USM: Victoria Ganea, cercetător științific coordonator, Maria Cojocaru, cercetător științific coordinator, Maria Hămuraru, cercetător științific coordinator, Adriana Buzdugan, cercetător științific coordinator, Andrei Mulic, cercetător științific superior, Iulia Caprian, cercetător științific superior, Valentina Tîrșu, cercetător științific, Ecaterina Ulian, cercetător științific, Elena Rusu, cercetător științific.

Membri cercetători din cadrul IDIS Viitorul: Carolina Ungureanu, cercetător științific superior, Diana Enachi, cercetător științific superior, Viorel Pîrvan, cercetător științific, Vadim Țurcan, cercetător științific

 

Scopul proiectului este de a contribui prin cercetare și transfer de cunoștințe la soluționarea unor probleme de protecție a mediului concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil. Acest proiect va consolida componenta de sustenabilitate a achizițiilor publice în Republica Moldova prin cercetare teoretico-metodologică și aplicativă, analiza bunelor practici europene în materie de achiziții publice durabile, asigurarea transferului de cunoștințe și sporirea gradului de conștientizare a societății a rolului achizițiilor publice durabile prin organizarea de reuniuni, ateliere de lucru, cluburi de discuții și simpozioane științifico-practice, aplicarea instrumentelor digitale moderne. De asemenea, acest proiect va constitui o platformă de cercetare pentru elaborarea unor noi propuneri de proiecte de cercetare pentru promovare la nivel european și internațional.

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE:

Raportul de activitate pentru anul 2020 poate fi accesat aici: http://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/20.80009.7007.15.pdf

Eveniment public de prezentare a studiilor elaborate în cadrul proiectului

„Сonsolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”

 

Evenimentul s-a desfășurat Joi, 17 decembrie 2020, ora 15.30, în regim online, prin intermediul platformei ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/86954342245?pwd=YW5UY0xrNVZLaVhRN0NiUGErOS80dz09

Meeting ID: 869 5434 2245; Passcode: 820771

În cardul evenimentului public au fost prezentare trei studii elaborate de către experții IDIS „Viitorul”, cercetători în cadrul proiectului: Diana Enachi, Viorel Pîrvan, Carolina Ungureanu și Vadim Țurcan

 1. Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare
 2. Durabilitatea și protecția mediului: componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice
 3. Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile

 

 

Conferința de Lansare a proiectului „Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova

La 23 mai 2020 în regim online s-a desfășurat Conferința de Lansare a proiectului „Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova”.  Evenimentul a avut ca scop prezintarea publicului larg a activităților planificate în cadrul proiectului de cercetare aplicativă, finanțat din Bugetul de Stat cu cofinanțare din cadrul Universității de Stat din Moldova.

În deschiderea evenimentului a luat cuvând dna Angela NICULIȚĂ, prorector pentru Relații internaționale, USM. Dna Galina ULIAN, director proiect, a prezentat participanţilor echipa din cadrul USM, scopul și principalele rezultate așteptate în cadrul proiectului. Dna Carolina UNGUREANU, vice-director IDIS „Viitorul”, a prezentat echipa de cercetători din cadrul IDIS „Viitorul” și a expus publicului activitățile preconizate în cadrul acestui proiect.

Dna Gabriela CUNEVA, Secretar de Stat la Ministerul Finanțelor, a menționat importanța cercetărilor aplicative în domeniul achizițiilor publice durabile și a dat asigurări că autoritățile publice sunt deschise pentru colaborare în domeniul dat.

Pe lângă echipa implicată nemijlocit în realizarea proiectului, la eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Băncii Naționale a Moldovei, Consiliilor rationale Drochia și Hâncești, Agenției Naționale pentru Soluționarea Constestațiilor. Reprezentanți entităților economice și numeroase asociații obștești au participat fiind interesați de tematica sustenabilității achizițiilor publice.


 


Proiectul de cercetare și inovare

 

Prioritatea:                          IV. PROVOCĂRI SOCIETALE

 

Direcţia strategică:             Valorificarea capitalului uman și social

 

Proiectul de cercetare         Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova

 

Cifrul proiectului              20.80009.0807.38  înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării

 

Acord de parteneriat          Institutul Național de Cercetări Economice și

10.10.2019                            Universitatea de Stat din Moldova

 

Termenul de realizare        2020 – 2023

          

Conducător de proiect (INCE):            VINOGRADOVA Natalia, dr., conf. cercet.

 

Coordonator echipa USM:                    DOGA-MÎRZAC Mariana, dr. hab., conf.univ.

 

Echipa proiectului USM:                      MULIC Andrei, dr.,conf.univ.

UNGUREAN Dragoș, drd.

ULIAN Ecaterina, drd.

 

Originalitatea cercetării   cercetarea se va baza pe o metodologie, elaborată de autori și pe informația primară originală (rezultatele chestionării)

 

Denumirea etapelor de realizare   a proiectului (2020)     Elaborarea recomandărilor metodologice privind  evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar

 

Rezultatele obținute:

 

(1) Evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul universitar ca componentă importantă a ecosistemului antreprenorial;

(2) Cercetarea abordărilor conceptuale și delimitările a Incubatorului de afaceri din mediul universitar şi mediul de afaceri;

(3) Elaborarea recomandărilor metodologice orientate spre evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar.

 

Activități  realizate:

 

Nr.
crt.

Conţinutul activităţilor*

Termenul executării Rezultate.

Forma de prezentare

I semestru
1. Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasate în cadrul mediului de afaceri 03.01.2020-30.06.2020

 

DOGA-MÎRZAC, M. Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasate în cadrul mediului de afaceri. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), nr. 2 (132), pag. 52-61, Chişinău, 2020, ISSN 1857-2073, ISSN 2345-1033. Categoria B

 

MULIC, A., ULIAN E., Evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul universitar ca componentă importantă a ecosistemului antreprenorial. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), nr. 2 (132), pag. 62-69, Chişinău, 2020, ISSN 1857-2073, ISSN 2345-1033. Categoria B

2. Evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul universitar şi mediul de afaceri 03.01.2020-30.06.2020 DOGA-MÎRZAC, M. „Evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul universitar şi mediul de afaceri”. Prezentarea la Seminarul științific “Produsele financiare moderne în dezvoltarea economiei„ în cadrul Facultății Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova, 26.06.2020

MULIC, A. „Structura și procesul de organizare a activitășii incubatorului de afaceri din mediul universitar în corelație cu ecosistemului antreprenorial”. Prezentarea la Seminarul științific “Produsele financiare moderne în dezvoltarea economiei„ în cadrul Facultății Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova, 26.06.2020

II semestru
3. Elaborarea recomandărilor metodologice orientate spre structurarea, funcționarea și evaluarea incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar. 01.07.2020-31.12.2020

 

DOGA-MÎRZAC, M. „Incubatoarele universitare – importanța acestora în implicarea tinerilor în afaceri”. Prezentarea în cadrul Mesei rotunde „Problemele dezvoltării infrastructurii de suport – parte importantă a ecosistemului antreprenorial”, Institutului Național de Cercetări Economice, 15.10.2020

 

MULIC, A. ULIAN E., Recomandările metodologice orientate spre evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar”. Articolul și prezentarea  în cadrul Conferinței Ştiinţifice Internaționale „ Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, 30 – 31 octombrie 2020, Universitatea de Stat din Moldova,  Facultatea de Științe Economice, Chișinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-152-47-1.

 

UNGUREAN D., Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasate în mediul universitar, Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, Științe economice, USM, 10-11 noiembrie 2020, p. 234-238, CZU: 001.895:334:378.4

 

Raport științific anual, INCE,  Capitolul IV „Incubatorul de afaceri din mediul universitar ca componentă importantă a ecosistemului antreprenorial”

Raport annual privind implementarea proiectului din cadrul Programului de stat Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova

http://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/USM-partener_20.80009.0807.38.pdf

 

Data ___________________

Seminarul științific “Produsele financiare moderne în dezvoltarea economiei„ în cadrul Facultății Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova

Seminarul științific “Produsele financiare moderne în dezvoltarea economiei„ în cadrul Facultății Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova

 


 


“Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) is a three-year Erasmus+ Capacity Building in Higher Education project which is co-funded by the European Union. It is co-ordinated by the University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS-BFI) and will be implemented by a consortium of ten higher education institutions (HEIs) from 2017 to 2020. The REFINE project aims to promote the quality and practice-relevance of six existing Master (MA) programmes in Finance in Armenia and Moldova through targeted reforms. The subject of Finance was chosen, as it is a crucial factor for economic development and skilled graduates in this field are coveted by the business community and the public sector alike.

The target groups and stakeholders of REFINE can be summarized as follows:

 1. HEIs and academics with an interest in Finance inside and outside the consortium (local, regional, national and European level)
 2. Students with an interest in Finance inside and outside the consortium (local, regional and national level)
 3. Labour market representatives from the financial sector (local, regional and national level)
 4. Higher education policy makers and professionals (national and European level)

Project Number: 585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

ACTIVITIES AND REPORTING

Reporting Period: 01/03/2019 – 29/02/2020

Training weeks in Amsterdam (WP4) 1 april 2019 – 12 april 2019

List of participants from MSU:

 1. Galina Ulian
 2. Victoria Ganea
 3. Ruslan Mihalachi
 4. Valentina Tirsu

 

 

Venue: Amsterdam University of Applied Sciences, the Netherlands

Training Programme

Week 1

CORPORATE FINANCE – JOZEF GLOVA (TUKE)

CREDIT RISK – CHRISTIAN CECH (UAS-BFI) DIDACTICS – GERT DE JONG & JALAL MRABTI (AUAS) CORPORATE GOVERNANCE, ETHICS & BEHAVIORAL FINANCE – FRANK JAN DE GRAAF (AUAS) TEACHING IN ENGLISH – MARGIT OZVALDA (UAS-BFI)

Week 2

PEDAGOGICAL INNOVATION AND DIGITAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION – IRINA OTMANINE (UNS)

FINTECH/DIGITAL ECONOMY – FRED HUIBERS (AUAS)

EU FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS – SRDJAN REDZEPAGIC (UNS)

INTERNSHIPS – OTO HUDEC & NATASA URBANCIKOVA (TUKE)

QUALITY ASSURANCE PROCESSES AND MECHANISMS – OTO HUDEC & NATASA URBANCIKOVA (TUKE)

 

Training weeks in Nice (WP4) 1 July 2019 – 12 July 2019

List of participants from Moldova:

 1. Andrei Mulic
 2. Maria Cojocaru Mariana
 3. Doga-Mirzac
 4. Tatiana Covalschi

 

 

 

Venue: University Nice Sophia Antipolis, France

Training Programme

Week 1

DIDACTICS – RICHARD PIRCHER (UAS-BFI)

CREDIT RISK – CHRISTIAN CECH (UAS-BFI)

QUALITY ASSURANCE PROCESSES AND MECHANISMS – OTO HUDEC & NATASA URBANCIKOVA (TUKE) CORPORATE FINANCE – JOZEF GLOVA (TUKE)

TEACHING IN ENGLISH – MARGIT OZVALDA (UAS-BFI)

Week 2

CORPORATE GOVERNANCE, ETHICS & BEHAVIORAL FINANCE – FRANK JAN DE GRAAF (AUAS) INTERNSHIPS – GERT DE JONG (AUAS)

BEHAVIORAL FINANCE – GUILHEM LECOUTEUX (UNS)

EU FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS – SRDJAN REDZEPAGIC (UNS)

PEDAGOGICAL INNOVATION AND DIGITAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION – IRINA OTMANINE YASTREBOVA (UNS)

Type of Activity: Dissemination workshop

Title: Promotion of the reformed MA Programmes.

Advantages of the modernized MA Programmes

Work Package N ° 5, 7 Activity N °… 1, 2, 3
Place: Mateevici Street, 60

Faculty of Economic Sciences, Office 137 / Central Building, Moldova State University, Chisinau, Republic  of  Moldova

Date: 16 ,17, 21 may 2019

12  September 2019

 

Speakers: Andrei Mulic, associate prof. dr. , responsible for dissemination , responsible for WP1, WP2 in the MSU

Mihalchi Rusaln associate prof. dr. responsible for WP5 in the MSU

 

Organization: Faculty of Economic Sciences,  Moldova State University.

Description: Discussion about the structure and content of the updated curriculum. The man advantages of training master’s level, the role for inclusion in the program the subjects taught in English.

Stakeholder: Students 3’d  year (145 students)

 

Type of Activity: Local follow-up workshop

Title: Local follow-up workshop after the teacher training event in Amsterdam.

Work Package N ° 4 Activity N °… 4
Place: Mateevici Street, 60

Faculty of Economic Sciences, Office 305 / Central Building, Moldova State University, Chisinau, Republic  of  Moldova

Date: 28 may 2019
Speakers: Galina Ulian, Professor & Dean Faculty of Economic Science, Istitutonal project coordinator

Victoria Ganea, Professor

Mihalchi Ruslan associate prof. dr. responsible for WP5 in the MSU

Valentina Tirsu, Lecturer

 

Organization: Faculty of Economic Sciences,  Moldova State University.

Description:

Didactics, quality assurance processes and mechanisms

Speaker: Galina Ulian

Corporate finance, credit risk, teaching in english

Speaker: Ruslan Mihalachi

EU financial markets and institutions, internships

Speaker: Victoria Ganea

Pedagogical innovation and digital learning in higher education,  fintech/digital economy

Speaker: Valentina Tirsu

Stakeholder: MSU manager team, MSU REFINE working team, professors/teachers/ assistants

 

Type of Activity: Workshop

Title: Stakeholder Workshops Sustainability Strategy

Work Package N ° 8 Activity N °… 1
Place: Mateevici Street, 60

Faculty of Economic Sciences, Office 305 / Central Building, Moldova State University, Chisinau, Republic  of  Moldova

Date: 31 may 2019
Speakers: Galina Ulian, Professor & Dean Faculty of Economic Science, Istitutonal project coordinator

Andrei Mulic, associate prof. dr. , responsible for dissemination , responsible for WP1, WP2 in the MSU

Organization: Faculty of Economic Sciences,  Moldova State University.

Description:

Summarizing the REFINE project and explaining the objective of the workshop

Introduction round including each participant: name, function and motivation to contribute to a successful continuation and development of the reformed program

Interactive collection of  key factors for a successful continuation of  master program

Commitment on the contribution of participants to positively influence the key factors

Stakeholder: MSU manager team, MSU REFINE working team, MSU associated partners professors, master students

Type of Activity: Local follow-up workshop

Title: Local follow-up workshop after the teacher training event in Nice

Work Package N ° 4, 7 Activity N °… 4, 7
Place: Mateevici Street, 60

Faculty of Economic Sciences, Office 305 / Central Building, Moldova State University, Chisinau, Republic  of  Moldova

Date: 30 September 2019
Speakers: Andrei Mulic, associate prof. dr., responsible for dissemination , responsible for WP1, WP 2,

WP 8, project leader in the MSU

Mariana Doga-Mirzac, Dr., hab.

Cojocaru Maria associate prof. dr.

Tatiana Covalschi, Dr.

 

Organization: Faculty of Economic Sciences,  Moldova State University.

Description:

Didactics, quality assurance processes and mechanisms

Speaker: Cojocaru Maria

Corporate finance, credit risk, teaching in english, ,  Fintech/digital economy

Speaker: Mulic Andrei

EU financial markets and institutions, internships

Speaker:  Mariana Doga-Mirzac

Pedagogical innovation and digital learning in higher education

Speaker: Tatiana Covalschi

Stakeholder: MSU manager team, MSU REFINE working team, professors/teachers/ assistants

Type of Activity: Workshop

Title: Guest Lecture in the Reformed MA Programme  Financial Management and Business Accounting

Description:

The activity of the NBM, the financial stability of the banking, non-banking sector and the payment system.

Stakeholder: MSU REFINE working team, MSU associated partners (Ion Bors, Chief of the Monetary and Financial Statistical Direction (National Bank of Moldova) master students

Name of speaker: Ion Bors, Chief of the Monetary and Financial Statistical Direction (National Bank of Moldova)

Company of speaker: National Bank of Moldova

Title of presentation: The activity of the NBM, the financial stability of the banking, non-banking sector and the payment system.

Date and time: 12.12.2019

Venue: Moldova State University

 

The Library of the Department of Finance and Banking, created in 2020 as part of the REFINE project, contains more than 200 books in English, Romanian and Russian

 

Type of Activity: Workshop

Title: Guest Lecturer II  in the Reformed MA Programme  Financial Management and Business Accounting

Description:

 

 • Name of speaker: Labliuc Sveatoslav, Financial Manager of trading company „Bomba”
 • Company of speaker: “BM TECHNOTRADE” LLC („Bomba”)
 • Title of presentation: Analysis, planning and forecasting of financial indicators of the company. The budgeting process.
 • Date and time: 05.2020
 • Venue: Skype conference (online meeting)

 

Date Title of activity Short description of activity Target group Expexted number of participants
25.05.2020 Promotion of the reformed MA Programmes.

Advantages of the modernized MA Programmes.

(On-line Skype, Zoom)

Discussion about the structure and content of the updated curriculum. The man advantages of training master’s level, the role for inclusion in the program the subjects taught in English. Students 3’d  year 30
3.06.2020 Promotion of the reformed MA Programmes.

Advantages of the modernized MA Programmes (On-line Skype, Zoom).

Career Guidance Event for Students in the Reformed MA Programme in Finance:

“How to Build a Successful Career in the Financial Sector?”

Students 3’d  year 18

 

Type of Activity: Career Guidance Event for Students in the Reformed MA Programme in Finance:

Title: “How to Build a Successful Career in the Financial Sector?”

Description:

Date: 03.06.2020

Institution and venue: Moldova State University (Skype conference – online meeting)

In cooperation with the following industry representatives/associated partners:

IDIS | Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul” (Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul”)

Work Package N ° 5, 7 Activity N °… 7, Deliverable 5.3
Place: Skype conference (online meeting) Date: 03 June 2020
Speakers: Andrei Mulic, associate prof. dr. , responsible for dissemination , responsible for WP1, WP2 in the MSU

Mihalchi Rusaln associate prof. dr. responsible for WP5 in the MSU

Diana Enachi Financial Expert/ Economist / Project coordinator of IDIS | Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul” (Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul”)

Organization: Faculty of Economic Sciences,  Moldova State University.
Wednesday, June 03, 2020
18.30 – 18.35 Registration of the participants
18.35 – 18.45 Opening address:

Andrei Mulic, Ruslan Mihalachi

18.45 – 19.45 IDIS „Viitorul” – initiatives and projects in the economic and public finance sector

 

Speaker: Diana Enachi Financial Expert/ Economist / Project coordinator of  IDIS | Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul” (Institute for Development and Social Initiatives „Viitorul”)

19.45 – 20.15 Discussion session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Catalogul Cursurilor ReSTART

         al programului de master ”Administrarea Afacerilor” modernizat în cadrul proiectului Erasmus + ReSTART:

 

 

 

 


O importanţă majoră în crearea şi consolidarea structurii academice au avut-o numeroasele proiecte internaţionale şi europene TEMPUS și de cercetare:

 • Proiectul TEMPUS „Dezvoltarea parteneriatului dintre universităţi şi întreprinderile din Republica Moldova”
 • Proiectul „Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie”/Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice (CRUNT)”
 • Proiectul TEMPUS LMPH „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”
 • Proiectul „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar” pentru Organizarea Manifestărilor Ştiințifice Internaționale pentru anul 2015 din cadrul direcţiei strategice Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii
 • Proiectul TEMPUS, LMPH „Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”

Profesorii Facultăţii au beneficiat de  stagii de profesionalizare în universităţile din Barselona şi Girona Spania şi au elaborat cursuri  în conformitate cu cerinţele europene, au fost procurate cărţi, materiale didactice pentru programul de masterat nou deschis  Management şi marketing hotelier şi turism.

Printre obiectivele proiectului era deschiderea catedrei delocalizate în cadrul hotelului şi deschiderea Centrului de excelenţă „Turism şi activitate hotelieră”. Ambele obiective au fost cu succes realizate. Catedra delocalizată a fost deschisă în  hotelul Jolly Alon, unde studenţii petrec stagii de practică, seminare, lucrări practice.

Următorul obiectiv realizat este Deschiderea centrului de excelenţă. Centrul este dotat cu table interactive, calculatoare înzestrate cu softuri  pentru  simularea activităţii din  hotel. În centru se petrec lecţiile şi seminarele studenţilor specialităţii Servicii hoteliere, turism şi agrement şi programului de master Management şi Marketing Hotelier şi Turism. În prezent, în cadrul Centrului se organizează  şi stagii de perfecţionare  la două programe: Managementul serviciilor în structurile de primire turistică  şi Management în activitatea de turism ca rezultat al realizării  cursurilor de formare continuă, în volum de 450 de ore, audienţii primesc certificate în sfera dată.

Un loc important în procesele inovatoare, promovate de Facultatea de Ştiinţe Economice, este asigurat de Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” sub conducerea dlui Marian JALENCU, doctor, conferențiar universitar. Începând cu anul 2012, cu implicarea cercetătorilor departamentului Administrarea Afacerilor, au fost dezvoltate și cu succes realizate trei proiecte de creare a infrastructurii inovative universitare și a dezvoltării transferului tehnologic „Organizarea și funcționarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia” (2012-2015), derulate sub egida AITT. În cadrul acestora au fost puse bazele și a început activitatea Incubatorului de Inovare în cadrul USM; a fost incubat primul rezident al incubatorului inovațional – SRL „Hygieiacom”;  implementat sistemul de relații de mentorat studențesc pentru susținerea start-up-urilor inovative studențești; realizate două ediții ale Târgului start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (peste 20 de planuri de afaceri inovative studențești) etc.

Participarea cadrelor didactice ale Departamentului Contabilitate și informatică economică în realizarea Programului STAREP „Consolidarea auditului şi Raportării financiare în ţările Parteneriatul Estic”, gestionat de către Centrul pentru Reforma de Raportare Financiară (CFRR) al Băncii Mondiale a condus la realizarea de rezultate ştiinţifice: implementarea Standardelor Internaţionale în procesul de pregătire a cadrelor performante în domeniul contabil şi de audit; acreditarea internaţională a programului de învăţământ la specialitatea „Contabilitate” de către ACCA – Asociaţia Experţilor Contabili Autorizaţi (the Association of Chartered Certified Accountants), începând cu înmatricularea anului 2016.

Printre alte rezultate semnificative, înregistrate în urma derulării activităților în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, pot fi menționate:

– identificarea modalităților de utilizare a platformei Moodle în predarea cursurilor universitare economice (proiectul Tempus „Creation reseau universities thematiques en sciences appliqueees et economiques en Moldavie” (2012-2014));

– dezvoltarea capacității instituționale de promovare a managementului schimbării în IÎS (Proiect Tempus „LaManche: Leading and Managing Change in Higher Education”(2012-2015));

– implicarea în cadrul realizării programului de master interuniversitar „Management inovaţional și transfer tehnologic” (proiectul Tempus TecTNet (2014-2016)).

La etapa actuală, sunt în stadiu de reformare 2 programe de master, organizate la facultate în cadrul parteneriatelor europene: Administrarea afacerilor, organizat de Departamentul ”Administrarea afacerilor” și „Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri”, organizat de Departamentul Finanțe și Bănci. Proiectul bilateral moldo-român: „Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi” – Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga. Scopul proiectului constă în creșterea capacităţii instituţionale de cooperare ştiinţifică internaţională; Erasmus+ „ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”. Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. Acest proiect își propune de a moderniza programul de master „Administrarea afacerilor”.

În particular, vor fi modernizate șase cursuri universitare, fiind organizate și două sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice.

Membrii Departamentului: Galina Ulian, Andrei Mulic, Olga Ștefaniuc, Victoria Ganea, Maria Cojocaru, Ruslan Mihalachi sunt membri ai echipei de lucru a proiectului REFINE – Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova, care are ca obiectiv general reformarea programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor s-a concretizat în rezultatele deosebite                obţinute prin participarea la concursuri de burse de merit, Sesiuni naționale de comunicări științifice studențești, concursurile naționale ale studenţilor economişti, ale proiectelor de afaceri, fiind apreciați pe primele poziții.

În perioada anilor 2011-2018, 36 de studenţi, masteranzi și profesori de la Facultatea de Științe Economice au participat în diverse programe de mobilitate ERASMUS la universitățile din Polonia, Italia, România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spania, Lituania.

În perioada anilor 2011-2018, studenţii, masteranzii, profesorii facultăţii au participat în diferite programe ERASMUS:


 
  Licență Masterat Doctorat Post doc STA
1 Programul ERASMUS+ 15        
2 Programul ERASMUS+Staff Mobility for Teaching         4
3 Proiectul EMERGE   1      
4 Programul Erasmus Mundus Action2 BMU 2 1      
5 Programul Erasmus Mundus proiectul Ianus 2 3 3 1 1
6 MID Project 2     1

Printre universităţile gazdă se regăsesc: Warsaw School of Economics, University of Bologna, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Karl-Franzens Universitat, University of Deusto, University of Turku, Bialystok University of Technology, Poland, University of Graz, Austria, Varna University of Management, West University of Timișoara, Romania, University of Girona, Faculty of Tourism, University of Technology and Economics, Budapest, University of Girona, Faculty of Tourism, Mycolas Romeris University of Vilnius, Lituania, Middle East Technical University (Turkey), University of Almeria, Spania.

De asemenea, în cadrul programului ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching au fost invitați Ziolkowski Romuald, reprezentant al Bialystok University of Technology, Poland; Molina Moreno Valentin, University of Granada. Începând cu anul 2002, de la redeschidere în cadrul USM și până la etapa actuală participă activ la cercetarea problemelor privind modernizarea și dezvoltarea sistemului economic prin pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Departamentele asigură formarea profesională la 3 cicluri de studii superioare: licență, master, doctorat. Pentru orientarea profesională şi oferirea ajutorului necesar în angajarea absolvenților în câmpul muncii, în cadrul USM activează structura specializată de ghidare în carieră – Centrul de ghidare în carieră şi Relaţii cu piaţa muncii, care informează studenții cu referire la specificul studiilor; posibilitățile de individualizare a traseului academic; diversitatea programelor de master, organizează evenimente polivalente: târguri a locurilor de muncă, invitarea absolvenților care au reușit în carieră, organizează master class cu specialişti de forţă din domeniu etc.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite, personalul științifico-didactic al Facultății creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student în scopul obținerii competențelor necesare pentru piața muncii într-o continuă schimbare, dar şi pentru a se integra în societate, ca cetățeni activi şi responsabili.

 


Departamentul Economie, Marketing și Turism

 Proiecte 

În cadrul Departamentului Economie, Marketing și Turism au fost implementate  următoarele  proiecte:

 1. LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie/ Licenta Masterate profesionale in managementul activitatilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Géorgia, Azerbaïdjan si Moldova, No 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR; perioada de desfășurare: December 2013 – Mai 2017, având drept obiective:
 • Să contribuie la dezvoltarea turismului modern care să încorporeze un mediu ecologic, social, economic ridicat, prin instruirea resurselor umane capabile să proiecteze, să evalueze, să implementeze, să comercializeze și să opereze proiecte în hotelărie adaptate contextului lor.
 • Să profesionalizeze programele de învățământ și de formare în domeniul hotelăriei și turismului, în conformitate cu procesul de la Bologna.
 • Să renoveze un program de licență și să creeze două programe profesionale de masterat în hotelărie și turism adaptate la nevoile lor specifice, să instruiască 9 cadre didactice (în UE), să conceapă programe și conținuturi de formare continuă, să creeze un centru de excelență / centru de resurse și să formeze 200 de studenți pe aceste curricule noi , să dezvolte mobilitatea studenților și să creeze o diplomă dublă sau comună.
 • Să îmbunătățească capacitatea de angajare a studenților în pozițiile funcțiilor de conducere în activitățile ospitalității și turismului.
 1. Proiectul Increasing competitiveness of rural tourism destinations in Moldova through service design and co-creation / Creșterea competitivității destinațiilor turistice rurale în Moldova prin proiectarea și co-crearea serviciilor. Perioada de desfășurare: 1.11.2016 – 31.12. 2017. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării dintre principalii parteneri ai proiectului: departamentul de turism a Universității de Stat din Moldova și University of Tartu Pärnu College. Scopul proiectului: creșterea competitivității regiunilor turistice din Moldova, focalizându-se, în principal, asupra zonelor rurale, prin prezentarea bunelor practici estoniene de destinație turistică rurală și de antreprenoriat turistic:
 • actualilor antreprenori/ reprezentanți ai pieței industriei turistice din Republica Moldova,
 • studenților specialității de turism în calitate de viitori specialiști,  și
 • profesorilor specialității de turism.

 

III. Proiectul Empowering women and youth through raising their skills and competencies in the field of rural event and hospitality service design/ Abilitarea femeilor și tinerilor prin creșterea calificărilor și competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și ale serviciilor de ospitalitate. Perioada de desfășurare: ianuarie, 2018 – ianuarie, 2019. Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării între partenerii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, University of Tartu Pärnu College și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți.

Scopul proiectului este de a ajuta femeile și tinerii în zonele rurale din nordul Moldovei, prin creșterea abilităților și competențelor lor în domeniul design-ului evenimentelor rurale și al serviciilor de ospitalitate.

 

Departamentul Administrarea Afacerilor

 Proiecte 

Incubatorul de inovare „Inventica-USM”

În cadrul facultății “Științe Economice”, departamentului “Administrarea Afacerilor”, începând cu anul 2012 activează Incubatorul de inovare (II) „Inventica-USM”; care a fost creat în baza derulării proiectul „Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia”, finanţat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT). Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” este parte componentă a Institutului de Cercetare şi Inovare a Universității de Stat din Moldova. Director de proiect este prof. univ., dr. habilitat Gheorghe Ciocanu, rector al Universităţii de Stat din Moldova.

Manager al Incubatorului de inovare „Inventica-USM” este conf. univ., dr. Marian Jalencu. Membri ai grupului de proiect al incubatorului de inovare sunt cadrele didactice a departamentului – lectorii universitari Mihaela Balmuș-Andone și Tatiana Bulimaga. În diferite perioade de timp în cadrul acestui proiect au activat cadrele didactice a departamentului – conf. univ., dr. Nicolae Verejan, lectorii universitari Viorica Rugină-Matran și Tatiana Diaconu.

Incubatorul de inovare „Inventica-USM” a fost constituit pentru a soluționa o variată gamă de obiective dar, în particular, în scopul facilitării încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi susţinerii acestora chiar din perioada de studii. Incubatorul de inovare are drept scop principal să ajute, faciliteze studenţii să-şi creeze afaceri de succes / firme performante şi să asigure un management eficient pe parcursul derulării activităţilor acestora.

La moment, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea opt incubatoare de inovare – „Inovatorul”, „Nord”, „Politehnica”, „Innocenter”, „InventicaUSM”, „Antreprenorul Inovativ”, „Media Garaj”, „IT4BA”; marea majoritate dintre care sunt incubatoare de inovare universitare.

În procesul activităţii sale II „Inventica-USM” se ghidează de către următoarele reguli vis-a-vis de firmele ce sunt potenţialii sau actualii rezidenţi ai incubatorului, şi anume:

activitatea firmei incubate trebuie neapărat să fie bazată pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice din interiorul universităţii;

firma incubată trebuie să aibă un domeniu de cercetare comun cu universitatea;

se elaborează un contract cu antreprenorul – universitatea acordă spaţiu fizic şi ajutor logistic.   

Managementul incubatorului de inovare a “Inventica-USM” este convins că pentru organizarea eficientă a procesului de incubare de afaceri inovative, unei firme incubate este necesar să i se atribuie – un tutore al domeniului respectiv; un mentor, care cunoaşte bine piaţa respectivă; un consultant în domeniul planificării de afaceri şi planificării de marketing. Aspectele tehnice şi tehnologice – sunt prerogativa antreprenorului inovativ; consultantul – oferă numai consultanţă în domeniul organizării eficiente a afacerii. Procesul de incubare a afacerilor inovative constă din două etape, şi anume: preincubarea şi incubarea. Firma se creează şi se pregăteşte pentru a fi rezidentul incubatorului de inovare numai atunci, când este materializat produsul, iar antreprenorii sunt capabili să-l vândă.

Administratorul II „Inventica-USM” este Universitatea de Stat din Moldova, incubatorul având o specializare universală. Cu toate că este un incubator de inovare universitar universal, acesta tinde să se focuseze pe următoarele direcţii prioritare de specializare, şi anume – fizică şi inginerie; tehnologii informaţionale; biologie şi pedologie; chimie şi tehnologie chimică. Totuşi, direcţia strategică a incubatorului de inovare „Inventica-USM” este în identificarea şi dezvoltarea afacerilor inovative în domeniul IT-ului. În baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) nr. 72 din 05 martie 2015, a fost acordat statutul de rezident al Incubatorului de Inovare ”Inventica-USM” companiei „Hygieiacom” SRL, în baza proiectului „Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită extracţia şi fabricarea uleiului din seminţe de struguri”.

O semnificativă modalitate de dezvoltare a afacerilor inovative în cadrul II „Inventica-USM”, o reprezintă – identificarea, crearea şi susţinerea start-upurilor studenţeşti. Dezvoltarea start-upurilor studenţeşti – este privită şi tratată de către managementul incubatorului drept o direcţie strategică de impulsionare a afacerilor inovative în cadrul incubatorului de inovare – „Inventica-USM”.

În perioada anilor 2014 – 2017 II „Inventica-USM” a organizat și derulat patru ediții a concursului ideilor de afaceri innovative Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”; două evenimente de tip Hackathon; Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”; Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”, etc.

 

Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” este conceput ca un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, organizat de Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” în cooperare cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi este orientat, în special, spre susţinerea studenţilor şi tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative şi fructificare / materializare ale acestora în proiecte / planuri de afaceri inovative. De asemenea, se preconizează de a identifica afacerile inovative viabile şi cu perspectivă de dezvoltare şi incubare în cadrul II „Inventica-USM”.

La cele patru ediții ale Târgului start-upurilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, derulate în perioada anilor 2014-2017, au fost elaborate și prezentate / susținute public de către studenți peste 40 de planuri de afaceri inovative. La lucrările Târgului de fiecare data au participat activ şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetători, profesori.

Prima Ediție a Târgului start-upurilor a avut loc în data de 22 decembrie 2014 în incinta Universității de Stat din Moldova. Lucrările Târgului start-up-urilor au fost deschise, cu un cuvânt de salut, de către prorectorul pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi. În cuvântul său de salut, prorectorul USM s-a referit la importanța acestui eveniment – Târgul start-up-urilor – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți și tineri cercetători. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public unsprezece planuri de afaceri inovaționale, elaborate de către studenții USM. Câștigător al primei Ediții al Concursului start-up-urilor a fost desemnat planul de afaceri inovatic “Cultura aquaponică”, autori – Cojocaru Nicolae, Indoitu Gheorghe, studenți anul III, specialitatea “Business și administrare”.

Prima Ediție a Târgului start-up-urilor (22 decembrie 2014): cuvântul de salut al prorectorului pentru activitatea științifică a USM – prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

 

A II-a Ediție a Târgului start-up-urilor a avut loc în data de 16 Decembrie 2015 (sala 222, Bloc IV, USM). Lucrările acestei ediții au fost deschise prin luarea de cuvânt de încurajare și susținere a doamnei decan a facultății Științe Economice, USM – prof. univ., dr. hab. Galina Ulian.

În cadrul Concursului au fost susținute 10 planuri de afaceri inovative. În acest an fondul de premii a Concursului a constituit suma de 19600 lei (nouăsprezece mii șase sute lei). Câștigători ai Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative” (ediția a II-a) au fost desemnați studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa, autori a două planuri de afaceri inovative, ce au acumulat cel mai mare punctaj, respectiv Producerea uleiurilor etirice din romaniță, levănțică și melissă – 224 puncte și Creșterea și realizarea arborilor Paulownia ,,Shan Tong” – 222 puncte. La decizia Comisiei de evaluare studenții Pleşca Gheorghe și Munteanu Liminiţa au fost premiați cu un premiu în valoare de 8600 lei (opt mii șase sute lei).

Premiul de gradul I a fost decernat studentei Arsenii Cristina cu planul de afaceri Nucile de săpun, care a acumulat 218 puncte. Premiul acordat în valoare bănească a constituit 3000 lei (trei mii lei). Premiul de gradul II a fost acordat studentei Anastasia Cula, autoarea planului de afaceri Producerea și distribuirea pieptenului neobișnuit „Cul-Brush”, care a acumulat 214 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2500 lei (două mii cinci sute lei). Premiul de gradul III a fost acordat studentului Bolotovici Doru, autorul planului de afaceri Producerea si comercializarea ,,Biodieselului’’, care a acumulat 206 puncte, iar valoarea premiului bănesc acordat este de 2000 lei (două mii lei).

În cadrul Concursului a fost acordat un premiu Mențiune specială. Câștigătorul acestuia a fost desemnată studenta Nica Nicoleta cu planul de afaceri inovativ Tehnologia “Self Checkout”, care a acumulat – 206 puncte. Valoarea bănească acordată pentru acest premiu a constituit – 1500 lei (o mie cinci sute lei). Pentru celelalte patru planuri de afaceri inovative prezentate în Concurs, Comisia de evaluare a acordat Premii de încurajare, iar autorii acestora au fost premiați în valoare bănească cu câte 500 lei (cinci sute lei).

Secvențe de la lucrările Concursului ideilor de afaceri inovative – Târgul start-up-urilor,

Ediția a II-a, 16 Decembrie 2015

 

În ziua de 23 decembrie 2016 s-a desfășurat Ediția a III-a a Concursului Tărgul start-up-urilor. În conformitate cu Programul prestabilit, au fost prezentate, audiate și susținute public zece proiecte de afaceri inovative. În urma unei jurizări minuțioase, au fost deciși și câștigătorii Ediției a III-a a Concursului Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei de afaceri inovative”, fiind oferite și premii pentru participanți.

Primul loc a fost oferit proiectului TCI – Touchless capacitive Instrument (autor: Tîrsîna Viorel, Munteanu Luminița) – premiul de 2500 lei. Locul II a fost ocupat de cître proiectul Literamo (autori: Stratu Dan, Flocos Ion) – premiul de 2000 lei. Locul III a fost decernat pentru trei proiecte innovative, și anume – Volt (autor: Bolotovici Doru), National Eco-Bags (autor: Bobeică Victoria) și S+P(safe+protection) (autori: Necula Corina, Morgun Iulia). Fiecare dintre aceste trei proiecte au fost premiate cu câte 1000 lei.

Însă, și celelalte proiecte participante la Concurs au primit câte un premiu de încurajare. În felul acesta și celelalte cinci proiecte participante au primit câte un premiu de 300 lei.

 

Deularea Ediției a III a Concursului ideilor de afaceri inovative, 23 decembrie 2016

 

Ediția a IV-a a Târgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative”, a avut loc la data de 11 decembrie 2017. La această ediție a Concursului au fost elaborate și susținute 13 planuri de afaceri inovative studențești. Drept cele mai bune planuri de afaceri au fost determinate următoarele, fiind oferite și premii pentru câștigători.

Locul I: „Terminal de încărcare a telefoanelor mobile/tabletelor „EnergyBox”” – autor Dobândă Cristian, student an. II;

Locul II: „Mănuși de protecție Mark VIII” – autor Terlița Dumitru, student an. III și „WDRESS” – autor Ohrimenco Alexandra, studentă an. II;

Locul III: „Elaborarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md”” – autori Ursachi Tudor, masterand, an. I și Coșman Iulia, studentă, an. IV; „Katzer cinema” – autor Cațer Valeria, studentă an. III; „Cafe Moldova” – autori Cioban Olga și Dobrea Gabriela, studente an. II și „Smart students security” – autor Samohvalov Denis, student an. II.

La această ediție a Târgului, pentru prima data, în calitate de membri ai Juriului au fost și reprezentanți din România, de la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași – Manolescu Irina, doctor în economie și Guțu Ioana, doctor în economie.

Două proiecte inovative din cele prezentate au fost propuse spre expertizare preventivă la AITT, în scopul participării la Concursul proiectelor de transfer tehnologic, și anume „Realizarea Platformei Electronice „www.agrosmart.md””, autor Ursachi Tudor și „Sistemul de promovare activă și stimulare a vânzărilor OfferTime”, autor Bolotnicov Cristian.

Participanţii la lucrările tuturor edițiilor ale concursului Târgul start-upurilor au menţionat calitatea înaltă a proiectelor inovative prezentate, dar în special, modul de prezentare ale acestora de către studenţi, prestaţia foarte bună ale acestora.

De asemenea, a fost evidenţiată de către toţi cei prezenţi la toate edițiile acestui concurs oportunitatea desfăşurării unui asemenea eveniment pe baze sistematice şi permanente, în vederea susținerii ideilor inovative ale studenților și dezvoltarea în baza acestora a start-upurilor inovative studențești.

În paralel, a fost evidențiat faptul că este necesar de a continua și în viitor fortificarea și extinderea Rețelei de mentorat a II „Inventica-USM” prin promovarea evenimentelor de stimulare a activităților inovative, asigurarea mentenanței și bunei funcționări a sistemului de relații de mentorat în cadrul incubatorului de inovare.

Menționăm în mod deosebit faptul, că pe parcursul activității Incubatorului de Inovare „Inventica-USM”, studenții USM au devenit câștigători ai diverselor Concursuri naționale și internaționale.

Pe 23 decembrie 2014, studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe (facultatea Științe Economice, specialitatea Business și Administrare, anul III), au devenit câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), la categoria studenți. Proiectul inovativ “Cultura aquaponică” prezentat la Concurs a fost elaborat în cadrul Incubatorul Inovațional “Inventica-USM”.

 

Studenții USM – Cojocaru Nicolae și Indoitu Gheorghe câștigători ai Concursului Național „Cel mai Bun Proiect Inovativ” organizat de AITT, 23 decembrie 2014

 

Ulterior, studentul Nicolae Cojocaru a aplicat cu un proiect la Concursul Voucher-elor Inovaţionale. Acest Concurs a fost organizat în cadrul proiectului ener2i – energy research to innovation “Reinforcing cooperation with Eastern Partnership (EaP) countries on bridging the gap between energy research and energy innovation” şi, în mod special de EE – energy engineers (Agenţia de Energie din Regiunea Nord-Rhein Westfalia, Germania), Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (Republica Moldova), Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Republica Moldova), Centrul pentru Inovare Socială (Austria). Concursul a fost gestionat în Republica Moldova de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).  Scopul Concursului Voucher-elor Inovaţionale în Republica Moldova a constat în iniţierea proiectelor de inovare în domeniul eficienţei energetice şi surselelor de energie regenerabile prin acordarea unui sprijin financiar direct într-un stadiu incipient de dezvoltare a proiectului. Întreprinderile mici şi mijloci, inclusiv start-up-rile şi spin-off-urile, au primit posibilitatea de a achiziţiona servicii de cercetare şi dezvoltare de la furnizorii de cunoştinţe pentru a realiza proiectele lor şi pentru a stabili sau intensifica relaţiile cu instituţiile de cercetare.

Pentru Republica Moldova, în cadrul respecivului Concurs, au fost preconizate 11 Vouchere Inovaţionale cu o valoare de 4 mii de Euro fiecare. Lansarea Concursului Voucherelor Inovaţionale a avut loc în data de 11 Decembrie 2014. Termenul limită pentru prezentarea proiectelor a fost 2 Martie 2015, iar anunţarea câştigătorilor a fost realizată la finele lunii martie 2015. Comisia de evaluare a proiectelor a fost formată din doi membri din Austria, un membru din Olanda, un membru din Germania şi doi membri din Republica Moldova. Proiectul propus la acest Concurs de către studentul Nicolae Cojocaru a câştigat unul din cele unsprezece Vouchere Inovaţionale.

În data de 15 iunie 2017, Alexandru Suhodol, masterandul programului de master „Administrarea afacerilor” a câștigat Premiul acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru ideea de afaceri inovativă „Busy bord-tablă”, care are drept scop dezvoltarea abilităților copiilor mici. Acest Premiu a fost câştigat în cadrul Primei ediţii a concursului “Cea mai bună idee inovaţională” ce a avut loc la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acest Concurs a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei (AŞM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Peste 30 de tineri au participat la acest concurs, prezentându-şi ideile inovative, motivaţi de dorinţa de a iniția şi dezvolta propria afacere inovativă. La eveniment au participat conducători și reprezentanți ai entităților organizatoare, concurenți, susținători.

 

Alexandru Suhodol, masterand USM, câștigătorul Premiului acordat de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cea mai bună idee de afacere inovativă, 15 iunie 2017

 

Evenimente de tip Hackathon. Pe parcursul anilor 2016 și 2017, la Universitatea de Stat din Moldova au fost organizate și cu success desfășurate două Ediții a Evenimentului de tip Hackathon “Inolab” – Aplicarea Tehnologiilor Informaționale în afaceri inovative.

Respectivele ediții a concursului de tip Hackathon au fost realizate în cadrul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare, gestionate de către echipa Incubatorului de inovare „Inventica-USM”, constituită din: conf., dr. Marian Jalencu, Tatiana Bulimaga, Mihaela Balmuș-Andone și Raisa Crețu.

Hackathon-ul “Inolab” a fost conceput și realizat ca un eveniment care poate întruni sub acelaș acoperiș persoane care vor colabora pentru dezvoltarea unor aplicații web; un eveniment care poate pune față în faţă, într-un cadru universitar prietenos, studenţi pasionaţi de IT, profesori şi experţi profesioniști – posibili angajatori.

Prima Ediție a Hackathon-ului s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016, a doua Ediție a avut loc în perioada 7-9 decembrie 2017.

Desfășurarea respectivelor Concursuri a avut loc grație eforturilor membrilor subdiviziunilor USM, cum ar fi: Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”; Institutul de Cercetare şi Inovare; Facultatea de Fizică şi Inginerie; Facultatea de Matematică şi Informatică; Facultatea de Ştiinţe Economice.

Deoarece acest Eveniment a necesitat o organizare complexă, Echipa de proiect aduce sincere mulțumiri profesioniștilor USM din domeniul IT-ului – Irina Epifanova, Victor Ciobu și Iurie Bruc – pentru efortul depus la formularea sarcinilor, identificarea experților și asigurarea logistică a Evenimentelor.

Materializarea acestui tip de Eveniment ar fi fost cu mult mai dificil de realizat fără implicarea continuă pe parcursul pregătirii acestuia a prorectorului USM pentru activitatea științifică prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi.

În calitate de experți – mentori ai evenimentelor au fost următoarele firme din domeniului IT: SaltEdge, Vivat Inc, Vivat Consulting SRL, Optimum și Yopeso.

Evenimentele de tip Hackathon desfășurate la USM au fost concepute de către Echipa de proiect și organizate după următorul algoritm, care înglobează în sine elementele unui Hackathon clasic, combinate cu o abordare inovativă a unui asemenea tip de eveniment.

Prima ediție a Hackathon-ului “Inolab” s-a desfășurat în perioada 5-10 decembrie 2016. La prima etapă a avut loc înregistrarea participanților şi formarea inițială a echipelor (5-6 decembrie 2016). Enunțarea temei (problemei) necesare de soluționat de către participanți (echipele formate) a avut loc în data de 6 decembrie. Perioada cuprinsă între data de 6 și 10 decembrie a fost acordată echipelor pentru a dezvolta soluțiile proprii la tema enunțată.

Acțiunea finală a Evenimentului a avut loc în data de 10 decembrie 2016, începând cu ora 10.00 în Sala 3, Bloc 2 Anexă, USM.

În felul acesta, la Hackathon au fost înregistrate și au participat trei echipe, și anume:

– ITTeam, echipa de la facultatea de Matematică şi Informatică, în următoarea componență: Nica Xenia (capitanul echipei), Andruh Vasilii, Elivanov Antonina, Gheliș Victor, Struț Igor.

– PhysTeam, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, constituită din: Ciorici Corneliu (capitanul echipei), Vornic Vasile, Lungu Vasile, Clim Danu, Ciubuc Cristian.

– Sudo/, echipa de la facultatea de Fizică şi Inginerie, formată din: Balan Anastasia (capitanul echipei), Paireli Nichita, Dolomanji Gheorghe, Gavrișciuc Vladislav, Costerin Ion, Modrînga Andrei, Anastasiev Valerii, Șpeter Alexandru, Voloșenco Maxim.

Sarcina primită de către echipe, necesară de soluționat, a constat în elaborarea unei Platforme a studentului USM „Student – USM”. În conformitate cu cerințele înaintate, respectiva Platformă trebuia să conțină următoarele funcții:

1). Înregistrarea studentului/absolventului.

2). Îdeplinirea profilului (CV) de către utilizator.

3). Căutarea şi afişarea profilurilor utilizatorilor de către vizitatotii publici ai site-lui.

4). Completarea profilului a utilizatorului înregistrat de administratorul USM cu date specifice.

Acțiunea finală a Evenimentului s-a desfășurat după următorul Program:

 1. Deschiderea oficială a Hackathon-ului.
 2. Prezentarea experţilor/firmelor IT.
 1. Prezentarea soluţiilor de către Echipe.
 2. Analiza soluţiilor şi feedback-ul experţilor 
 3. Team Building şi perfectarea soluţiilor (2 ore).
 4. Prezentarea proiectelor/soluţiilor îmbunătăţite.
 5. Evaluarea soluţiilor prezentate.

La etapa finală a evenimentului, au fost peste 60 de participanți, inclusiv mulți studenți pasionați de IT. Menționăm în mod deosebit faptul că, echipele au fost foarte minuțios supervizate pe parcursul întregului eveniment de experți din domeniul IT-ului: Vladislav Ledniov (SaltEdge, Web developer); Alexandr Garțenștein (Vivat Inc, director); Nicoleta Iliuha (Vivat Consulting SRL, Mobile developer); Igor Riabinin (Optimum, Senior Symfony Developer) și Victor Cebanu (Yopeso, iOS Developer).

Studenții participanți la Hackathon au avut un dialog deschis cu experții privind perspectivele și posibilitățile de angajare, modul de angajare în firmele din domeniul IT; dar au fost abordate și diverse aspecte practice privind pregătirea dosarelor candidaților la angajare, modul de prezentare la interviuri, etc.

După ce echipele participante au prezentat soluțiile elaborate, experții au dat sfaturi și sarcini suplimentare pentru îmbunătățirea proiectelor propuse. Pe parcursul a două ore, echipele au avut posibilitatea să perfecteze proiectele. Pe parcursul acestei perioade, participanții au avut o comunicare deschisă, directă cu membrii juriului – experții evenimentului. Menționăm în mod deosebit comportamentul impecabil al experților, care a fost unul prietenos, deschis, plin de sfaturi; un comportament destoinic de adevărați mentori!

După ce proiectele au fost perfectate, acestea au fost prezentate experților. Prezentările finale, de fapt, au avut loc într-un regim interactiv de comunicare între experți și membrii echipelor. În final, experții au decis repartizarea locurilor și, implicit, repartizarea fondului de premiu al Hackathon-ului în valoare de 4000 lei, în felul următor:

Primul loc a fost ocupat de echipa PhysTeam, care a câștigat un premiu în valoare de 1600 lei. Locul doi a fost acordat echipei Sudo/ – și un premiu în valoare de 1400 lei; iar locul trei a revenit echipei ITTeam și, respectiv, premiul în valoare de 1000 lei.

Însă, cu siguranță, toți participanții la acest inedit eveniment organizat la USM sunt câștigători !

În perioada 07 – 09 decembrie 2017, a avut loc a II-a Ediție a Hackathon-ului USM – preconizat ca un eveniment de stimulare a activității inovative.

Doritorii de a participa la acest eveniment inovativ au avut posibilitatea de a se înscrie în baza unui Formular de înregistrare a participantului, plasat pe site-ul USM. Fiecare candidat a avut două opțiuni de participare – în calitate de: 1. Participant, membru a echipei sau 2. Speaker. Participarea ca speaker presupunea și generarea unor proiecte, care ulterior să fie prezentate la eveniment și în baza cărora să fie formate echipele.

Programul Hackathon-2017 USM a fost următorul: 10.00 – Deschiderea Hackathon-ului. Prezentarea experților – membrilor juriului; 10.30 – Prezentarea proiectelor (5-7 minute pentru fiecare proiect); Recomandările experților; 11.30 – Formarea echipelor; 12.00-17.00 – Lucru asupra proiectelor; 17.00 – Prezentarea proiectelor și jurizarea (10-15 minute pentru fiecare proiect); 18.30 – Anunțarea rezultatelor.

În cadrul Evenimentului Hackathon-2017 au fost generate și dezvoltate 4 proiecte. Respectivele proiecte au trecut toate etapele specifice unui eveniment de tip Hackathon – de la generarea conceptelor de proiect, formarea echipelor, dezvoltarea proiectelor, prezentarea și evaluarea acestora. În urma evaluării de către un Juriu competent, proiectele elaborate au fost ierarhizate în felul următor:

I loc – “Crearea aplicației pentru completarea orarului”;

II loc – “Aplicație de management a timpului”, sistem informatic de interacțiune “student-profesor”;

III loc – “E-caiet” pentru student;

Premiul “Simpatia publicului” a fost decernat proiectului “Blockchain”.

Suntem convinși că, asemenea evenimente sunt deosebit de utile și necesare de a fi organizate și în continuare la USM, fiindcă reprezintă o viabilă modalitate de promovare a afacerilor inovative, prin apropierea studenților de piața muncii, de potențialii angajatori, veritabili experți în domeniu.

    Secvențe de la Evenimentul Hackathon “Inolab”, 10 decembrie 2016

 

Bootcamp-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ”. În data de 04 Octombrie 2017, Echipa de proiect a Incubatorului, asistată de către Echipa managerială a start-up-urilor a organizat și derulat BOOTCAMP-ul „Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ” (BOOTCAMP: Interactive School of the Young Innovative Entrepreneur). Acest eveniment a fost desfășurat în cadrul Săptămânii Inovării USM, organizată și derulată la USM în perioada 02 – 06 Octombrie 2017.

BOOTCAMP-ul – Școala interactivă a tânărului antreprenor inovativ – este concepută ca o modalitate eficientă de inițiere a studenților și masteranzilor USM, bazată pe o manieră non-formală de instruire interactivă, stabilindu-se rețele de networking între mediul academic și cel antreprenorial. În fața studenților, în cele patru module ale evenimentului, cu mult entuziasm au luat cuvântul experți de la diverse instituții din țară și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată lecția dlui Chris Fender, Director OTMIR, Universitatea din Missouri, SUA, care a făcut o amplă descriere experienței și a cazurilor de succes de la Universitatea pe care o reprezintă. La lucrările BOOTCAMP-ului au participat și experți invitați de la AITT, ASEM “IT4BA”, CSU “InnoCenter”, ODIMM, JCI & NAYADA, precum și membrii Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” împreună cu studenții-mentori din cadrul acestuia.

Școala interactivă – BOOTCAMP, a fost adresată studenților-antreprenori inovativi; potențiali dezvoltatori ai startup-urilor innovative studențești. Audienții la BOOTCAMP au fost selectați în bază de unui Formular de participare completat, plasat pe site-ul USM. Menționăm, interesul deosebit de mare a studenților pentru acest eveniment, la care s-au înscris și au participat 45 de participanți.

BOOTCAMP-ul a fost organizat într-o manieră interactivă, fiind constituit din patru module distincte. Primul modul a fost ținut de către Echipa de proiect a Incubatorului (M. Jalencu, M. Balmuș-Andone, T. Bulimaga și R. Crețu) împreună cu Echipa managerială a start-up-urilor – mentorii actuali ai incubatorului (I. Morgun, C. Necula și C. Ciorici), precum și de către mentorii anteriori ai incubatorului (A. Suhodol și A. Savcenco). Prezentările / comunicările s-au referit la “Experiența inovativă studențească la USM: ideile inovative de afaceri”.

Al doilea modul a fost ținut în fața studenților de către expertul în domeniul inovației și transferului tehnologic din SUA Chris Fender, director OTMIR – The Office of Technology Management & Industry Relations, University of Missouri, USA. Comunicarea acestuia s-a referit la – “Practicile performante de succes ale OTMIR în domeniul inovației și transferului tehnologic”. După prezentarea efectuată, expertul din SUA a răspuns la multiplele întrebări ale studenților participanți la BOOTCAMP.

Al treilea modul al BOOTCAMP-ului a fost ținut de către reprezentanții infrastructurii inovaționale din Republica Moldova: AITT; Incubatorul de Inovare “IT4BA”, ASEM; Incubatorul de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat. Din partea AITT au fost drept speakeri ai BOOTCAMP-ului – Natalia Suditu, șef secție Infrastructura de Dezvoltare și Vadim Iatchevici, sef sectie Transfer Tehnologic; din partea Incubatorului de Inovare “IT4BA”, ASEM – Sergiu Tutunaru, manager Incubator și Valentina Tîrsu, membru Echipei incubatorului; iar din partea Incubatorului de Inovare “InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat – Alla Lrevitskaia, manager Incubator de inovare.

Al patrulea modul a fost planificat pentru reprezentanții instituțiilor ce se preocupă de susținerea afacerilor pentru tineri (Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)) și firme / startup-uri inovative.

Din partea ODIMM a participat Stihi Ludmila, șef  Direcție Instruire, Analiză și Inovare, cu comunicarea “Diseminarea experienței de susținere și dezvoltare a antreprenoriatului pentru tineri de către ODIMM”. De asemenea, antreprenorii inovatori Daniela Glodeanu și Alexandru Sainsus (reprezentanții “JCI& NAYADA”) au prezentat audienței proiectul inovativ “co-working cluster”.

Menționăm că în cadrul BOOTCAMP-ului, reprezentantul AITT Vadim Iațchevici, șef secție Transfer Tehnologic, a promovat în fața studenților inovatori Rețeaua Enterprise Europe Network, axându-se pe prezentarea modalităților de utilizare a acesteia, precum și pe beneficiile potențiale ce le poate aduce pentru antreprenorii inovatori.

 

Expertul din SUA Chris Fender, director OTMIR, University of Missouri,

la lucrările BOOTCAMP-ului, 04 Octombrie 2017

 

Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”. În cadrul săptămânii Zilei Internaționale a Tineretului la data de 16 noiembrie 2015, în incinta Universității de Stat din Moldova (sala 137, Bloc Central, orele 12:00-17:00) a avut loc evenimentul, cu genericul – Concurs economic studențesc „Creativ. Inovativ. Antreprenor”.

Această importantă manifestație cu tentă inovativă, a fost realizată de către echipa Incubatorului Inovațional „Inventica-USM” în cadrul Programului de realizare în anul 2015 a proiectului de creare și susținere a start-up-urilor – Târgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”.

Concursul economic studențesc a avut drept scop dezvoltarea la studenți a abilităților antreprenoriale, capacității de a lucra în echipă, precum și a creativității, a leadershipului. Acest eveniment a fost organizat de Incubatorul Inovațional „Inventica-USM” și în special de studenții-mentori Savcenco Adrian și Suhodol Alexandru de la specialitatea „Business și Administrare”, anul III, gr. BA1301. Concursul este orientat, în special, spre susținerea studenților și tinerilor cercetători ai USM în demersurile lor de generare a ideilor inovative și materializare ale acestora în planuri de afaceri inovative. La baza concursului a stat mini-jocul antreprenorial „Întreprinzătorul de fier”.

La concurs au participat 14 echipe, a câte 4-6 studenţi; fiind prezentate și susținute public paisprezece idei de afaceri inovative. Echipelor li s-a propus o temă -situație pe baza căreia au realizat, timp de o oră, un plan de afaceri. După aceasta, participanţii au prezentat, în Power Point, ideile de afaceri Juriului format din partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti avizaţi în domeniul antreprenoriatului. Durata prezentării – 5 minute, iar juriul a avut dreptul de a pune întrebări pentru fiecare echipă. Câştigătoare a fost declarată echipa a cărei idee de afaceri a fost inovatoare și originală, iar prezentarea cea mai convingătoare şi interesantă. Astfel au fost nominalizate echipele:

Locul I, echipa “Satelit” cu ideea de afaceri „Fabricarea uleiului etiric din Romaniță, Levențică și Eucalipt”, membrii echipei Plesca Gheorghe, Pascal Nicoleta, Vataman Stefana, Munteanu Luminița, Arpentii Andrei.

Locul II, echipa “Capital” cu ideea de afaceri „Reutilizarea cauciucurilor uzate”, membrii echipei Cudalba Iulian, Bulgaru Mariana, Lazar Gheorghe, Rotaru Ion, Vasiliev Victor.

Locul III, echipa “Rezerva” de aur ideea de afaceri „Afacerea inovativă în domeniul producerii uniformei școlare «Excelent»”, membrii echipei Sapunji Veronica, Tomailî Diana, Osipean Lilit, Adamova Iulia, Finoșin Elena, Coltuc Aliona.

Locul III, echipa “Express” cu ideea de afaceri „Prestarea serviciilor de printare și elaborare a codului QR pe articole/accesorii vestimentare” membrii echipei Dem Renata, Dobreanschi Ana, Enachescu Nicoleta, Rață Vasile.

Menționăm în mod deosebit faptul că, Concursul economic studențesc a fost jurizat de către o competentă Comisie de concurs formată atât din reprezentanți ai Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), cât și ai USM. Din aceasta au făcut parte: Natalia Suditu, șef secție „Infrastructură inovațională”, AITT; Doinița Ulinici, manager de proiect, secția „Infrastructură inovațională”, AITT; conf. univ., dr. Alexandru Scutaru, director SRL „Unispom”; conf. univ., dr. Valentina Postolachi, ex-vice-ministru a economiei a Republicii Moldova, ex-consilier prezidențial; Tatiana Bulimaga, șef secție Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Departamentul Cercetare și Inovare, USM; Cristina Lachi, lector universitar, USM.

În cuvântul său de salut, membrul juriului – conf. univ., dr. Scutaru Alexandru, directorul SRL „Unispom”, s-a referit la importanța acestui eveniment – Concursul economic studențesc – ca un eficace mijloc de impulsionare, încurajare și susținere a activităților de cercetare și inovare în cadrul USM, realizate, în special, de către studenți.

Lucrările acestei manifestații au fost moderate de către Savcenco Adrian, studentul-mentorul Incubatorului Inovațional „Inventica-USM”. În cadrul Concursului au fost prezentate Planurile de afaceri inovaționale la tema „Industria ușoară în Republica Moldova”, elaborate de către studenții Universității de Stat din Moldova.

Unul dintre pricipalele scopuri ale evenimentului a constat în facilitarea unui eficace dialog și schimb de opinii între studenți și reprezentanții mediului de afaceri, precum și oferirea de analize și expertize ale planurilor inovaționale elaborate și prezentate la Concurs.

 

 

Imagini de la Concursul economic studențesc “Creativ. Inovativ. Antreprenor”,

16 noiembrie 2015

 

În cadrul Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” se organizează pe bază sistemică și sistematică activități de instruire în domeniul managementului inovațional și transferului tehnologic, și anume: seminare tematice și de informare, mese rotunde, training-uri, etc. Aceste acțiuni sunt menite de a asista, facilita și stimula procesul de incubare și consultanță a start-up-urilor inovative, prin axarea pe grupul țintă de studenți și tineri cercetători.