Planuri de activitate

 1. Strategia de Personal Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru perioada 2020-2025

 2. Planul activității Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anul de studii 2020-2021

 3. Planul activității Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anul de studii 2019-2020

 4. Plan strategic de dezvoltare a Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anii 2018-2022

 5. Planul activității Departamentului Economie, Marketing și Turism pentru anul de studii 2018-2019

 6. Plan de Acțiuni pentru anii 2017-2022

 7. Planul de activitate al cercului științific studențesc ”Cercetare, Inovare, Competitivitate” 2018-2019

 8. Planul de activitate al cercului științific studențesc ”Tinerii Marketeri” 2018-2019

 9. Planul de activitate al cercului studențesc ”Valorificarea Potențialului Turistic în Republica Moldova” 2018-2019

 10. Plan de lucru al Comisiei metodico-didactice și calitate, a Departamentului Economie, Marketing și Turism, 2018-2019

 11. Plan de activitate a catedrei delocalizată ”Economie, marketing și turism” în cadrul hotelului Jolly Alon 2018-2019

 12. Plan de activitate a Seminarului științifico-practic ”Servicii hoteliere, turism și agrement” 2018-2019