Misiunea facultății

       La etapa actuală, la Facultate este implementat un management fundamentat pe un nou sistem de valori, valorile promovate fiind: calitate, excelență și etică în prestanța academică și cercetare. Asigurarea și creșterea calității ofertei educaționale, abordarea cercetării științifice ca prioritate în activitatea facultății și crearea de idei inovatoare, intensificarea proceselor de internaționalizare și promovarea activă a programelor și activităților desfășurate constituie direcțiile strategice ale următoarei perioade.

       Prin eforturile și activitățile derulate, Facultatea de Științe Economice îşi asumă misiunea de a contribui la dezvoltarea mediului socio-economic național și european, atât prin intermediul unor programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a capitalului uman, cât şi prin rezultatele cercetării ştiinţifice, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de afaceri.