Economie, Marketing și Turism


http://turist.usm.md


 

    Oferta educațională a Departamentului Economie, Marketing și Turism este generoasă, atractivă şi flexibilă, asigurând pregătirea profesională a studenţilor şi masteranzilor în domeniile: Științelor Economice și Serviciilor Publice. Departamentul Economie, Marketing și Turism este responsabil de organizarea următoarelor programe de formare profesională a specialiștilor:

Ciclul I, Licență

0414.1 Marketing şi logistică;

1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement.

Ciclul II, Masterat

Studii în marketing (MP)

Management şi Marketing Hotelier şi Turism (MP)

Ciclul III, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice

521.01 Teorie economică şi politici economice

521.02 Economie mondială; relaţii economice internaționale.

Specialitatea Marketing şi Logistică a fost iniţiată în anul 2006, conform planului de studii, aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova în cadrul catedrei Marketing. Din 2006 până în prezent, formarea specialiștilor în acest domeniu este continuă. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții acestui program pot activa în calitate de: Manager (în serviciile de marketing și vânzare), Șef secție (marketing și vânzare), Expert economist în comerț și marketing, Șef birou marketing, Șef serviciu marketing, Specialist marketing, Consultant în telemarketing, Operator de telemarketing, Director departament marketing, leasing si cotare, Marketer, Documentarist ordonanțare logistică, Logistician gestiune flux, Merchandiser, Asistent comercial, Analist servicii client, Brand manager, Specialist relații publice, Agent de vânzări ș.a.

Specialitatea Turism a fost inițiată în 2010, conform Planului de învățământ, aprobat de Ministerul Educației. Începând cu admiterea 2017, denumirea specialității a fost modificată în Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (HG Nr. 482 din  28.06.2017). În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții acestui program pot activa în calitate de: Conducător grup turistic, Ghid turism intern, Conducător pensiune turistica (rurală, agroturistica), Director agenție de turism, Director agenție de turism Tour-operatoare, Manager în activitatea de turism, Analist in turism, Agent de asistenta turistica, Agent de turism, Funcționar agenție turistică, Însoțitor grup turistic, Recepționer unitate de cazare, Șef recepție unitate de cazare, Recepționist, Operator recepție.