Date de contact

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea Științe Economice,

Departamentul: Contabilitate și Informatică Economică

 

Adresa: 

Republica Moldova, MD-2009

mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 60

Blocul Central, Sala profesori, bir. 321

Tel:          067560153

e-mail:     metodist@cie.md