Curriculumurile stagiilor de practică

 

Conferință online pentru susținerea raportului stagiului practicii de master la

Programele de master Audit și Expertiză financiară și  Contabilitatea întreprinderii

 

La data de 23.01.2021 a avut loc susținerea Practicii de specialitate de către studenții Ciclului II masterat. Susținerea practicii s-a efectuat online, pe platforma Moodle a USM cu participarea reprezentanților unor companii din țară. Studenții au dat demonstrat cunoștințe înalte în domeniul contabilității, rapoartele de practică prezentate fiind o dovadă care atestă rolul stagiilor în formarea profesională.