Consiliul facultății

Metodologia susținerii preventive a tezei de master final

Concepția FȘE

Lista membrilor CFSE 2020-2021

Plan de activitate a CFSE 2020-2021

Plan de activitate a CFSE 2019-2020

 

Consiliul Facultăţii se convoacă o dată în lună în şedinţe ordinare sau de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare, la iniţiativa decanului sau a unei treimi din membri.

Consiliul Facultăţii este format din 21 de cadre didactice şi 6 studenţi, membrii acestuia fiind aleşi în mod democratic, respectând regulamentele de alegeri, Carta USM şi legislaţia în vigoare. Biroul Consiliului Facultăţii asigură conducerea operativă, fiind format din decan, prodecani, președintele Comisiei Calității, directorul Scolii Doctorale şi directorii de departament. Facultatea este reprezentată în Senatul Universităţii de patru cadre didactice şi doi studenţi.

Consiliul Facultăţii coordonează activitatea de predare după cum urmează:

  • aprobă strategia de dezvoltare a facultăţii, care conţine referinţe la activitatea de predare;
  • aprobă şi modifică planul de învăţământ;
  • aprobă formaţiunile de studiu ale programului;
  • organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice şi decide asupra ocupării posturilor de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar;
  • aprobă planul de Asigurare a calităţii la nivelul facultăţii;
  • aprobă planul editorial al facultăţii;
  • desemnează comisia de specialişti pentru analiza competenţei profesionale a cadrelor didactice pe baza propunerilor acesteia ia decizii privind politica resurselor umane în facultate;
  • aprobă comisiile examenelor de licenţă;
  • ia în discuţie în vederea aprobării orice alte propuneri ale Departamentelor privind activitatea de predare în vederea îmbunătăţirii calităţii predării.