Componența comisiei

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Științe Economice pentru anii 2020-2021

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Științe Economice pentru anii 2017-2020