Cercetare

DESFĂȘURAREA CONFERINTEI STIINTIFICE STUDENTESTI ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI “FINANȚE ȘI BĂNCI” 

Pe data de 19 februarie 2021 a avut loc Sesiunea Națională de comunicări științifice studențești ediția a XXV-a a Facultății Științe Economice a USM din cadrul departamentului “Finanțe și Bănci. Evenimentul a fost deschis, cu un cuvânt de salut de către vicepreședintele juriului de evaluare – Ruslan MIHALACHI, dr., conf. univ. Componența juriului: președinte – Olga ȘTEFANIUC, dr., conf.univ și membrii: Angela ȘESTACOVSCAIA, dr.,conf.univ., Inesa BRUMA – dr.,conf.univ, Mihai GÎRLEA – dr.,conf.univ., Sveatoslav LABLIUC – lect.univ., Cristina LACHI – lect.univ.

Citiți în continuare...

 


 


Departamentul Finanțe și Bănci participînd în cadrul Conferinței științifice internaționale „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale” în dezbaterile secțiunii au discutat probleme și perspective a dezvoltării sistemului financiar. Activitatea secțiunii a fost desfășurată în format mixt, o parte din participanți au luat cuvînt online.