Admitere

Specialitatea

Proba scris și proba interviu

521.01 – Teorie economică şi politici economice

521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale 

521.04 – Marketing şi logistică

 

ü Proba scris    data  19.10.2020, ora 17.30, moodle.usm

                                     

ü Proba interviu         data  22.10.2020, ora 17.00 , b.327

521.03   – Economie și management în domeniu de activitate

 

ü Proba scris   data  19.10.2020, ora 17.30, moodle.usm

                                     

ü Proba interviu           data  22.10.2020, ora 17.00, b.312

522.01   – Finanţe

 

ü Proba scris    data  19.10.2020, ora 17.30, moodle.usm

                                     

ü Proba interviu           data  22.10.2020, ora 17.00, b.305

 

522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică

 

ü Proba scris  data  19.10.2020, ora 17.30, moodle.usm

                                     

ü Proba interviu         data  22.10.2020, ora 17.00, b.321

 

 

ADMITERE   DOCTORAT

ÎNSCRIEREA

candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada

1 – 13 octombrie 2020

pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 069568283 sau pe http://usm.md/?page_id=648

 

ADMITEREA

  • Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020.
  • Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.
  • Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020.
  • Studiile încep la 1noiembrie 2020.

 

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul SDŞE (anul de studii 2020-2021)