Activitatea științifică și extracurriculară a studenților

Lecția publică „Dă sens banilor” organizat de BNM

La data de 23 martie 2021, studenții departamentului Finanțe și Bănci din cadrul facultății Științe Economice USM, au participat la evenimentul on-line organizat de Banca Națională a Moldovei „Dă sens banilor”. Studenții au participat cu scopul de a spori nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiare, astfel încât, ajunși în fața unor situații cu impact financiar, aceștia să ia decizii corecte privind gestionarea propriilor venituri.

Citiți în continuare...


 


Cerc științific

Departamentul Finanțe și Bănci  pe data de 11.12 2020 a încheiat semestrul de studii prin organizarea Cercului științifiic. Studenți anul 1, 2 și 3 au cercetat și au prezentat subiecte actuale din domeniul financiar-bancar. Ședința de lucru a fost în format mixt, online pe platforma Moodle și prezența fizică la USM, prezentările au fost în limba română, rusă și engleză.

 

Citiți în continuare...


 


Conformitatea și rolul ei în cadrul instituțiilor financiare

Webinar în cadrul Departamentul Finanțe și Bănci pentru ciclul II Masterat, avînd ca invitat pe Dna Bumbac Daniela reprezentantul BC Moldindconbank SA Departamentul Conformitate cu online seminar pe tema „Conformitatea și rolul ei în cadrul instituțiilor financiare”.

 

Citiți în continuare...

 


 


Webinar în cadrul departamentului Finanțe și Bănci, la ciclul II Masterat: Soluții guvernamentale pentru atragerea investițiilor vizavi de provocările pe piața muncii

Masteranzii au avut onoarea de a participa la seminarul online, fiind ca invitat Secrectarul de Stat Ministerul Economiei și Infrastructurii RM, Dna Drăgalin Iuliana conferențiar universitar, doctor în științe economice care a avut o prezentare captivantă pentru masteranzi cu tematica „Soluții guvernamentale pentru atragerea investițiilor vizavi de provocările pe piața muncii”.

Citiți în continuare...


 


În contextul Zilei studentului și a tineretului în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci a fost organizată o sesiune de dezbateri cu tema ”Administrarea riscurilor ca element al guvernanței corporative în cadrul băncilor comerciale”, a fost o oportunitate pentru studenții anului 3 Licență de aș prezenta cercetările privind situația în cadrul pandemiei 2020, de a participa în discuții, de aș expune opinia și de a acumula noi experiențe ca speaker.

 


Cu ocazia Zilei Studentului, pe data de 20 noiembrie 2020 la ora 11.00, a avut loc întâlnirea on-line cu Aurelian Sârbu – tânărul antreprenor, cofondatorul Like Centrului în Republica Moldova. Like Center este o companie în creștere dinamică, care operează într-unul dintre cele mai dinamice segmente ale pieței – educația în afaceri.

 


La 13 octombrie 2020, reprezentanții departamentului Finanțe și Bănci din cadrul facultății Științe Economice USM, au participat la evenimentul on-line organizat de Banca Națională a Moldovei, în contextul semnării Memorandumului de înțelegere cu Banca Centrală Europeană în domeniul supravegherii bancare.