Activitatea științifică și extracurriculară a studenților

Activitatea științifică a studenţilor Departamentului

 

Nr Numele, Prenumele Conferința, etapa Tema comunicării Gradul menţiunii
1.        Chiper Maria Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice”,   Ediţia a XVIII, Etapa II, 2014 Promovarea bunurilor în sistemul Online  

I

2.        Balica Aurica Problema gestionării deşeurilor în Republica Moldova  

II

3.        Lupu Daniela Impactul liberului schimb cu UE, asupra sectorului agro-alimentar din Republica Moldova  

 

 

 

III

4.        Onica Eugenia Strategii de marketing în dezvoltarea afacerilor  
5.        Maftei Andriana Rolul publicităţii în promovarea bunurilor pe piaţa Republicii Moldova  
6. Balica Aurica Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Națională de Comunicări Științifice”,   Ediţia a XIX, Etapa I, 2015 Neuromarketing I
7. Guler Felicia Marketingul în criză economică  
8. Scripnciuc Iulia Промоушен: проблема или продвижение II
9. Pîriev Alexandru Специфика позиционирования бренда в социальных сетях  
10. Morari Angelina, Burduh Alina Inovaţiile în sectorul public în Republica Moldova III
11. Găină Daniela Creativitatea în domeniul antreprenorial  
12. Balica Aurica Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XIX, Etapa II, 2015

Neuromarketing I
13. Morari Angelina, Burduh Alina Inovaţiile în sectorul public în Republica Moldova II
14. Guler Felicia Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională

de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XX – jubiliară,

Etapa I, 2016

Tendinţe în marketingul digital 2016  

I

15. Chiper Maria Conţinutul viral  
16. Belocurov Vladimir Социально-экономические проблемы связанные с добычей нефти  

 

II

17. Mahu Ion Neuromarketing  
18. Bobeică Victoria Comportamentul consumatorului în perioada de criză III
 
19. Mîndreanu Alina Instituţiile şi tipurile lor III
20. Seriojecichin Excaterin Dezvoltarea turismului durabil în Republica Mioldova  
21. Pleşco Cătălina Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională

de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XX, Etapa II, 2016

,,E-turismul-soluţii inovative în piaţa turismului” II
22. Mahu Ion ,,Rolul inovării în creşterea competitivităţii întreprinderii menţiune
23. Hropotinschi Adriana  

 

 

 

 

Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională

de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XXI, Etapa I, 2017

 

Rolul pieței informaţionale în economia contemporană I
24. Rachieru Irina Problemele din domeniul salarizării în Republica Moldova şi soluţionarea acestora”.

 

I
25. Botnaru Daniela Surse de finanţare a bussinesului mic şi mijlociu în Republica Moldova”.

 

II
26. Pleşco Cătălina Turismul – soluții inovativă în piaţa turismului II
27. Bernic Romina Politica de formare a preţurilor pe piaţa farmaceutică III
28. Hropotinschi Adriana Rolul pieței informaţionale în economia contemporană III
29. Bobeica Victoria Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională

de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XXII, Etapa I, 2018

Implementarea strategiilor de comunicare a companiei în Social Media  

 

 

I

30. Dobrea Gabriela Promovarea serviciilor turistice ale Republicii  
31.  

Guzun Feodor

Web сайт как основной инструмент маркетинговой деятельности  

 

 

II

32. Gorea Ana Лояльность и методы её формирования по отношению к бренду  
33.  

Macari Ruxanda

Eficientizarea procesului de gestiune a stocurilor în cadrul întreprinderii  
34.  

Codreanu Maria

Impactul calităţii capitalului uman,asupra dezvoltării economice.  

III

35.  

Iovu Inga

Problemele și direcțiile de suport în dezvoltarea antreprenorialului prin inovare  
36. Bobeica Victoria Conferința Științifică Studențească, ”Sesiunea Naţională

de Comunicări Ştiinţifice”,

Ediţia a XXII, Etapa II, 2018

 

Implementarea strategiilor de comunicare a companiei în Social Media I
37. Dobrea Gabriela Promovarea serviciilor turistice ale Republicii Moldova