Absolvenți

Absolvenții specialității “Business și Administrare” despre activitatea Incubatorului de inovare “Inventica-USM”:

 

Nicolae Cojocaru, promoția 2015:

“Prin intermediul structurii „Inventica-USM” am realizat câteva proiecte care au reuşit să obţin finanţare prin intermediul Agenţiei pentru Invoare şi Transfer Tehnologic cu partenerii respectivi, prin câştigarea unui voucher inovaţional pentru proiectul „The Flow of Life”. Urez în continuare succese mari proiectului şi realizări frumoase”.

 

Alexandru Suhodol, promoția 2016:

Pentru mine succesul se află acolo unde este ceva nou, astfel transferul tehnologic creează oportunităţi, noi căi de dezvoltare; iar Incubatorul de Inovare „Inventica-USM” reprezintă această cale. Proiectarea proceselor de cercetare şi inovare în cadrul universităţii aduce un climat benefic pentru planificarea, organizarea, monitorizarea unei viitoare afaceri de succes. Desigur, toate aceste succese nu pot avea loc fără implicarea masivă a studenţilor în cercetarea şi inovarea continuă a afacerilor.

 

Ana Munteanu, promoția 2014:

“În opinia mea, pentru a stimula cercetarea şi inovarea în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova ar fi oportun ca instituţiile noastre să dezvolte infrastructura de cercetare pe care să o pună la dispoziţia cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor. Studenţii IÎS trebuie să fie implicaţi activ în procesul de cercetări ştiinţifice; în special, pentru identificarea şi elaborarea de propuneri / soluţii concrete pentru dezvoltarea ţării / sectorului real al economiei. Masteranzii trebuie să participe la crearea unor proiecte în paralel cu întreprinderile din Republica Moldova, pentru a tangenţia cât mai curând cu partea practică a acestui mediu a afacerilor”.

 

Cristina Popescu, promoția 2015:

“Prin intermediul conlucrării a diferitor structuri din afară cu cele propuse (Incubatorul de inovare universitar „Inventica-USM”, Oficiile de Transfer Tehnologic (OTT), Clusterele de inovare etc.), se vor identifica şi analiza problemele cu care se confruntă diverse întreprinderi din Republica Moldova, pentru a se propune soluţii eficiente de combatere a lor. Consider că întreprinderile localizate în Republica Moldova nu trebuie să fie preocupate doar de creşterea profitului, prin intermediul valorii adăugate, dar trebuie să manifeste o preocupare mai intensificată pentru inovaţii şi pentru noutate”.