Absolvenți

USM – Finanțe și Bănci – Absolvenți 2019

In data de 12 iulie, Sala Senatului USM a fost gazda unui eveniment emoționant atât pentru studenți cît si pentru cadrele didactice. O nouă promoție a specialității Finanțe și bănci și-a luat zborul in frumoasa lume a domeniului financiar-bancar. Stimati absolvenți primiti sincerele noastre felicitări cu urări de bine, succese, curaj, cutezanță, realizări frumoase și un drum bun în viață.

 


Unele dintre studentele a programului Finanțe și bănci au hotărât să ne împărtășească câteva detalii cu privire la cunoștințele dobândite:

 ”Influențată puternic de curiozitatea pentru rezolvarea problemelor economice ale țării, am ales să-mi aprofundez cunoștințele în domeniul economic, optând pentru Specialitatea Finanțe și Bănci, Facultatea de Științe Economice. După doi ani de studii pot să afirm ferm că nu regret alegerea făcută. Pe lângă pregătirea academică remarcabilă, Departamentul ”Finanțe si Bănci” acordă o deosebită importanță activităților de cercetare științifică, încurajând studenții să se autodepășească, să-și descopere pasiunile și să pună în practică cunoștințele teoretice acumulate. Încă din primul an de studii am ales să particip la Sesiunea Națională a Comunicărilor Științifice Studențești, organizată de către Departamentul ”Finanțe și Bănci”. Ulterior, am fost selectată pentru a participa la Sesiunea Națională a Comunicărilor Științifice Studențești, etapa a II-a, unde am obținut locul I. În urma acestui succes, Departamentul mi-a oferit oportunitatea de a participa la un alt concurs, Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Studențești ”Performanță și Competitivitate în Societatea Cunoașterii” (Târgoviște, România), unde m-am clasat pe locul II. Mă bucură faptul că Departamentul ”Finanțe și Bănci” depune efort pentru consolidarea relațiilor de parteneriat dintre Universitatea de Stat din Moldova și alte universități de peste hotare prin desfășurarea conferințelor on-line.

     Departamentul ”Finanțe și Bănci” al Facultății de Științe Economice este cu adevărat un promotor al valorilor sociale, profesionale și etice, oferindu-le studenților o primă rampă de lansare în carieră.”

(Jomir Florentina, studentă anul III,

Specialitatea ”Finanțe și Bănci”)

 

 


După finalizarea studiilor, absolvenții reușesc să se incadreze în câmpul muncii fără dificultate, iar mulți dintre ei decid să urmeze și ciclurile de studii II (Masterat) și III (Doctorat).

     ” Viaţa de student are un farmec aparte și se pare că aceasta este perioada în care suntem plini de energie și de ingeniozitate. În urma finalizării studiilor de licență și parcurgând etapa ciclului II de studii – Masterat, pot spune că sunt mândră că am ales să studiez la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice. Pentru mine, anii de universitate au fost anii în care am formulat noi idei, am cerut explicații și am efectuat cercetări. Ulterior, am avut ocazia să completez cunoștințele teoretice cu cele practice.

           Sunt nespus de norocoasă să mă aflu în preajma profesorilor care mi-au oferit acele cunoștințe profunde, pe care le-am aplicat în practică pe parcursul celor 9 ani de activitate profesională în sistemul bancar. Odată cu dezvoltarea mea pe plan profesional, s-a conturat și dorința de a afla mai multe. Din propria experiență pot să spun că cu cît cunoști mai mult, cu atît  ajungi să îmbrațișezi mai repede profesia aleasă.”

(Elena Oprea, absolventa ciclului II Master,

director filialei Strașeni BC”Victoriabanc”SA)

 


     ”Parcursul meu academic a fost următorul: Am absolvit cele 2 cicluri de studii universitare ale Facultății de Științe Economice (Licență-Finanțe și Bănci, Masterat-Finanțe Publice și Fiscalitate). Am ales să urmez ulterior și studiile superioare de doctorat (ciclul III) și pot afirma cu certitudine că în acești 7 ani am avansat nu doar pe plan profesional, ci și personal.

     Cadrele didactice și programele academice au contribuit substanțial la dezvoltarea competențelor și la acumularea cunoștințelor studenților prin aplicarea metodelor moderne de predare-învățare. Țin să menționez și faptul că specialitatea Finanțe și Bănci include discipline din multiple domenii de activitate, iar acest lucru a facilitat alegerea domeniului în care am dorit să-mi continui activitatea. Mai mult decât atât, în momentul în care am fost angajată, am realizat că multe dintre actele normative, teoriile și modelele folosite de instituție îmi erau cunoscute. Acest lucru mi-a insuflat încredere în forțele proprii și m-a făcut să resimt o stare de recunoștință pentru toți cei care au contribuit la dezvoltarea mea profesională.

    Un proverb chinezesc spunea: „Profesorii îți deschid ușa. De intrat, trebuie să intri singur”. Acest proverb este autentic și util pentru orice student aflat la început de cale.”

(Lilia Țaranu, studentă ciclul III (Doctorat))

 

Absolvenții programului Finanțe și Bănci la fel au dorit cu ocazia aniversării facultății Științe Economie să iși expună părerea:

”Abordarea profesor-student și calitatea cadrelor sunt cei doi piloni care definesc Facultatea de Științe Economie a USM. Or, acolo este locul în care m-am format, nu doar din perspectivă profesională, dar și umană. În cei cinci ani de studii de licență și masterat, dincolo de ore în sala de curs, proiecte economice, au fost multe lecții de viață, activități diverse și s-au legat prietenii frumoase. Ori de cîte ori sunt întrebată de studiile mele, menționez cu mândrie Facultatea Ştiinţe Economice a USM – locul unde se face carte, bineînțeles dacă cu adevărat îți dorești acest lucru. ”

(Diana Ranga (Enachi), absolventă, 

Institute for Development and Social Initiatives ”Viitorul”)

 

Departamentul ,,Finanțe și Bănci” și în continuare va contribui la formarea cadrelor de înaltă calificare pentru economia naţională, capabile să activeze în condiţiile fluctuante ale vieţii şi economiei de piaţă.

De asemenea, Departamentul își aduce aportul la formarea speciliștiilor profesionali, care contribuie la dezvoltarea economiei naționale.