În atenția studenților anului I, forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă! 

Conform calendarului academic aprobat pentru anul universitar 2022-2023, sesiunea de instruire la semestrul I va începe din data de 17.10.2022 și se va desfășura în format online.

Orarele sesiunilor vor fi afișate pe panoul informativ la decanat și pe site-ul Facultății, în compartimentul studii/orare/ciclul I/studii cu frecvență redusă, cu o săptămână înainte de începutul sesiunii.

Vineri, 7 octombrie,  și sâmbătă, 8 octombrie curent, vor avea loc întâlnirile cu administrația Facultății și se va realiza instruirea pentru platforma educațională Moodle USM, conform unui grafic despre care vă vom anunța ulterior.

Listele preliminare ale grupelor academice la anul I, învățământ cu frecvență redusă, le puteți vizualiza AICI. Listele sunt  actualizate periodic. Dacă nu vă regăsiți în liste, verificați dacă ați fost înmatriculat la studii la USM accesând AICI.

Pentru date referitoare la achitarea contractului de studii accesați AICI.

Referitor alte întrebări, ne puteți contacta la numerele de telefon: 067560074 și 067560075.