Facultatea de Științe Economice participă la expoziția organizată de Parlamentul Republicii Moldova în contextul promovării performanțelor academice obținute de cei mai merituoși absolvenți ai anului 2022!

Astfel, în holul Legislativului, au fost prezentate banere, planșee, filmulețe, prototipuri de produse etc. ca rezultate ale lucrărilor tezelor de Licență și Master a următorilor studenți:
Gîrjău Ana, teza de master: Efectele conexiunilor de branding personal cu principiul de ambasador al brandului.
Rezultate: Elaborarea politicii de rebranding în cadrul companiei Forward International S.R.L. în scopul penetrării pieței naționale.
Lopușneac Alexandra, Teza de licență: Modele de raportare sustenabilă pentru entitățile din R.Moldova.
Rezultate: Model de raportare sustenabilă pentru S.R.L. „Editura Cartier”: abordare contabilă
Țurcanu Carina, Teza de licență: Implementarea software-ului de planificare managerială.
Rezultate: Prezentarea utilizării soft-ului Glady’s Planning Mediator Gas în S.R.L. „Floreni”
Spinei (Tonu) Agnesia, teza de licență: Mediul cultural al formării comportamentului consumatorului.
Rezultate: Evaluare influenței factorilor endogeni și exogeni asupra procesului decizional de cumpărare a produselor
Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S. A.
Untilă Nicoleta, Teza de licență: Diagnosticul financiar în vederea optimizării rezultatelor financiare.
Rezultate: Modelul diagnosticului financiar pentru compania Moldcell.
Conovciuc Vitalina, Teza de licență: Elaborarea unui traseu turistic.
Rezultate: Prezentarea traseului turistic: „Istoria vie a orașului Soroca”
Bejenari Doina, Olari Ionela. Proiect extracurricular.
Rezultate: Agenda studentului de mâine, USM.
Comlionoc Timur, Proiect extracurricular: Sistem de navigare USM.
Rezultate: Model inovațional de navigare USM.
Aducem mulțumiri organizatorilor pentru oportunitatea participării în cadrul acestui eveniment, care contribuie, esențial, la valorificarea potențialului științific și academic din mediul universitar, îndemnând tinerele talente să-și implementeze în practică ideile și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de studii la USM!