Facultatea de Științe Economice a fost prezentă la Batumi International Fall School Cross-cultural And International Tourism – A Vital Force for Peace 

Studenții Facultății de Științe Economice au participat la Batumi International Fall School Cross-cultural And International Tourism – A Vital Force for Peace, în cadrul Proiectului EU4Dialogue: Improving exchanges across the divide through education and culture, organizată de Batumi Shota Rustaveli State University (BSU) și Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Georgia. 

Programul EU4Dialogue dezvoltă componente ce susțin inițiativele care promovează un mediu de dialog și contacte între oameni din Caucazul de Sud și Republica Moldova. Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți schimburile între tinerele talent prin educație, cultură și turism. Proiectul este susținut de un consorțiu de universități din Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Letonia și Polonia. Activitățile planificate în învățământului superior specializat pe domeniul turismului  includ excursii de studiu pentru studenții în țările UE, cursuri online de limbă pentru profesori, școli de vară, workshopuri, cursuri de formare în domeniile managementului cultural, turismului, patrimoniului cultural, teatrului și filmului. 

Facultatea de Științe Economice a fost preprezentată de: 

Lozovan Valeria, studentă anul II, specialitatea Servicii Hoteiere, Turism și Agrement,  

Moroz Alexandra, studentă anul II, specialitatea Servicii Hoteiere, Turism și Agrement, 

Ivanova Ecaterina, masterandă anul II, Programul de master: Management și Marketing hotelier și Turism 

Trifonova Larisa, Dr., lector universitar, reprezentant al corpului didactic. 

În perioada 25-30 septembrie, delegația facultății a participat la școala de toamnă, alături de aproximativ 40 de profesori și studenți din Georgia, Armenia, Azerbajan și Republica Moldova.  

Școala a fost inaugurată de rectorul BSU Merab Khalvashi, șeful filialei regionale Tbilisi a DAAD Gebhard Reul, șeful administrației BSU Merab Diasamidze și decanul Facultății de Turism Irakli Kordzaia. 

Scopul acestei școlii de toamnă a constituit stabilirea conexiunio în educație și cultură, prin dezvoltarea cooperării între universitățile din Caucazul de Sud, Republica Moldova și țările UE, precum și schimbul experiență în diferite forma de turism. 

Universitatea de Stat din Moldova susține activ inițiativele universităților partenere, finanțate din proiectele Uniunii Europene în vederea dezvoltării și consolidării relațiilor de parteneriat și schimb de experiență între prfesori și studenți pentru formarea de servicii educaționale de calitate.