Excursie la Țîpova

Trăim într-o lume minunată, plină de frumusețe, farmec și aventură. Nu există sfârșit pentru aventurile pe care le putem avea dacă le căutăm cu ochii deschiși.

Urmărind scopul cunoaşterii, înţelegerii şi aprecierii valorilor culturale, istorice şi naturale ale țării precum și implicarea studenților în activități extracurriculare care să le stimuleze creativitatea în domeniul evaluării potențialului economic al destinațiilor turistice, Facultatea de Științe Economice a organizat, recent, excursia ”Descoperim comorile de la Țîpova”!

Studenții Ciclului I- Licență din cadrul specialităților:

Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

Marketing și Logistică

Contabilitate

Finanțe și bănci

Business și administrare

Studenții au călătorit două zile vizitând pensiunile @La prisacă, @Hanul lui Hanganu, @MUZE și Mănăstirea rupestră Țîpova, timp în care s-au documentat, au descoperit  și au evaluat monumentele istorice și naturale din satul Lalova, cultivând prețuirea și atitudinea de respect față de munumentele istorice, naturale și culturale vizate, față de obiceiurile și tradițiile poporului nostru valorificate de pensiunile din regiune. În baza informațiilor acumulate s-au desfășurat două activități didactice de grup: ”Povestea MEA” și ”Apreciază țara TA”.

Obiectivele evoluative ale excursiei au vizat:

Comunicarea, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor monumente istorice, naturale de cultură vizitate;

Demonstrarea capacității de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale;

Aprecierea potențialului economic al florei, faunei și complexului arhiologic al acestei zone;

Valorificarea intra- şi interdisciplinar al conţinutului informaţiilor istorice, etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc. cu științele economice.

Motivarea spre cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător ca sarcini elementare ale fiecărui cetățean.

Grupul țintă a constituit cei mai activi participanți ai concursului #DescoperăComorileUSM organizat de Facultatea de Științe Economice în contextul aniversării a 75 ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova.

Aducem mulțumiri și considerații Dlui Igor Șarov, dr., conf. univ., Rector USM, pentru sprijinul oferit în organizarea acestei excursii. Totodată, sentimente de respect și sănătate, adresăm familiei Irina și Alexandru Postică, proprietari ai pensiunii MUZE, pentru găzduirea și organizarea traseului turistic ca rezultat al Acordului de colaborare semnat în scopul valorificării turismului rural din țara noastră.

Regulament-concurs Descopera Comorile – USM