Date de contact

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 304
Şef departament
Mulic Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar
E-mail: andrei.mulic@usm.md

Str. Alexei Mateevici 60, bloc C, bir. 306
Laborant: Armaș Mihaela
Laborant: Chiroșca (Spinovschi) Laura
Tel.: +373 67560167
E-mail: fse.dfb@usm.md