Mese rotunde și workshop-uri

Manifestări științifice organizate (la nivel internațional și național).

  1. Mulic Andrei, Seminar științific al Facultății Științe Economice ”Produse financiare moderne în dezvoltarea economiei”. Prezentarea cu tema „Metodologia de calcul a Indicelor Multicriteriale privind respectărea cerințelor normative pentru minimizarea provocărilor și riscurilor pentru evaluarea sustenabilității achizițiilor publice în Republica Moldova”  USM, 23.06.21
  2. Mulic Andrei, Masa rotundă “Antreprenoriatul din mediul universitar: analiza cadrului legislativ, oportunități de  susținere a ÎMM-urilor“, Andrei Mulic, dr., conf. univ., prezentare «Analiza strategiilor de dezvoltare din domeniul susținerii incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova. Cadrul legislativ și normative national  orientat spre susținerea ÎMM-urilor»., 28.05.2021, ora 13.00, online Zoom Meeting
  1. DOGA-MÎRZAC, M. Diseminarea cercetărilor efectuate a proiectului de cercetare “Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”  în cadrul MULTIPLIER EVENT “Successful innovative business ideas”, USM, 21.04.2021 Zoom Meeting

Masa rotundă „Современное состояние и проблемы развития педпринимательства в Молдове и Беларуси”, organizator INCE, 10.11.2021, online 

Remedierea activității incubatoarelor universitare în promovarea antreprenorilor din mediul academic  (Ataman V., Doga-Mîrzac M.)