Prezentare generală

Activitatea departamentului Economie, Marketing și Turism este caracterizată prin actualitate, rigoare şi calitate în deplină concordanță cu exigențele sistemului naţional şi internaţional de educaţie.

La 1 decembrie 2015, în urma reformelor Facultăţii Ştiinţe Economice Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost redenumită în Departamentul Economie, Marketing și Turism. Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost fondată la 1 iulie 2014 în urma reorganizării Catedrelor Marketing şi Relații Economice Interinaționale” şi “Teorie Economică și Metodologia Cercetării”.

Catedra de Marketing și Relații Economice Internaționale a fost reorganizată în 2008, în baza catedrei Marketing și transferul Specialității Relații Economice Internaționale de la catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale. Catedra Marketing a fost  instituită prin decizia Senatului USM din 28.06.2005. Din 2008, Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Misiunea Departamentului Economie, Marketing și Turism este de a forma specialiști   competitivi și inovatori pentru domeniile activității economice: Marketing și logistica; Servicii hoteliere, turism și agrement și a fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Oferta educaţională este generoasă, atractivă şi flexibilă, asigurând pregătirea profesională a studenţilor şi masteranzilor în domeniile: Științelor Economice și Serviciilor Publice. Departamentul “Economie, Marketing și Turism“ este responsabil de organizarea următoarelor programe de formare profesională a specialiștilor:

Ciclul I, Licență

  • 0414.1 Marketing şi logistică;
  • 1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement.

Ciclul II, Masterat

  • Studii în marketing (MP);
  • Management şi Marketing Hotelier şi Turism (MP);

Ciclul III, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice

  • 521.01 Teorie economică şi politici economice;
  • 521.02 Economie mondială; relaţii economice internaționale;
  • 521.04 Marketing și logistică.