Prezentare generală


Ne puteți găsi pe

 

Activitatea departamentului Economie, Marketing și Turism este caracterizată prin actualitate, rigoare şi calitate în deplină concordanță cu exigențele sistemului naţional şi internaţional de educaţie.

La 1 decembrie 2015, în urma reformelor Facultăţii Ştiinţe Economice Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost redenumită în Departamentul Economie, Marketing și Turism. Catedra Economie, Marketing şi Turism a fost fondată la 1 iulie 2014 în urma reorganizării Catedrelor Marketing şi Relații Economice Interinaționale” şi “Teorie Economică și Metodologia Cercetării”.

Catedra de Marketing și Relații Economice Internaționale a fost reorganizată în 2008, în baza catedrei Marketing și transferul Specialității Relații Economice Internaționale de la catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale. Catedra Marketing a fost  instituită prin decizia Senatului USM din 28.06.2005. Din 2008, Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost redenumită în  Teorie Economică și Metodologia Cercetării. Catedra Economie Generală și Relații Economice Internaționale a fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Misiunea Departamentului Economie, Marketing și Turism este de a forma specialiști   competitivi și inovatori pentru domeniile activității economice: Marketing și logistica; Servicii hoteliere, turism și agrement și a fost creată prin decizia Senatului USM din 29.10.2002.

Oferta educaţională este generoasă, atractivă şi flexibilă, asigurând pregătirea profesională a studenţilor şi masteranzilor în domeniile: Științelor Economice și Serviciilor Publice. Departamentul “Economie, Marketing și Turism“ este responsabil de organizarea următoarelor programe de formare profesională a specialiștilor:

Ciclul I, Licență

  • 0414.1 Marketing şi logistică;
  • 1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement.

Ciclul II, Masterat

  • Studii în marketing (MP);
  • Management şi Marketing Hotelier şi Turism (MP);

Ciclul III, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice

  • 521.01 Teorie economică şi politici economice;
  • 521.02 Economie mondială; relaţii economice internaționale;
  • 521.04 Marketing și logistică.