Departamentul Contabilitate și Informatică Economică

Formarea profesională la domeniul CONTABILITATE la Universitatea de Stat din Moldova a început în anul 1962 cu înființarea catedrei Contabilitate și statistică, sub conducerea profesorului universitar Vasile Novac, urmând apoi să fie transferată la Institutul Politehnic din Chisinău. Se redeschide în anul 1977 și până în anul 1991 contribuie la formarea profesioniștilor contabili și dezvoltarea cercetării în acest domeniu, sub conducerea profesorilor universitari Mihail Carauș și Viorel Țurcanu – personalități științifice marcante, care au o contribuție importantă la dezvoltarea contabilității naționale. Colectivul catedrei Contabilitate si analiză economică din cadrul USM a constituit fundamentul pentru crearea în septembrie 1991 a două catedre ale Academiei de Studii Economice din Moldova.

Însă, de fiecare dată, Contabilitatea revine la USM, ca un copil la casa părintească.

După o perioadă de 15 ani, în anul 2006 la USM își reia activitatea Catedra de Contabilitate sub conducerea Doamnei Cristina Dolghi, dr., conf. univ.

Pe parcursul celor 16 ani de activitate actualmentul Departament de Contabilitate și Informatică Economică este în continua dezvoltare, contribuind la formarea profesională și științifică în domeniul contabilității, auditului și analizei economice.

Pentru realizarea cu succes a misiunii sale și obiectivelor stabilite de strategiile de dezvoltare ale USM, personalul științifico-didactic din cadrul Departamentului „Contabilitate şi Informatică economică” creează un mediu educațional adecvat, calitativ şi productiv, care este centrat pe student.

Personalul academic al departamentului obține performanțe odată cu dezvoltarea departamentului prin realizarea de noi trepte în cariera profesională.

Potențialul cadrului profesoral progresează în mod continuu prin obținerea de titluri științifice și științifico-didactice, perfecționare și obținere de calificări profesionale. Personalul academic implicat în formarea profesională sunt deținători de titluri științifice și științifico-didactice, pe lângă aceasta, unii dintre ei dețin calificarea de auditor licențiatactuari licențiați  sau dețin calificări internaționale în domeniul contabilității și auditului: CAP, CIPA, DipIFR ACCA. Practicieni consacrați sunt implicați în activități didactice, contribuind esențial la calitatea pregătirii cadrelor.

Astăzi ne mândrim cu programe de studii la toate cele trei cicluri de studii: licență; master si doctorat.

Acreditarea Internațională ACCA a programului de licență Contabilitate începând cu anul 2016 este o dovadă a calității studiilor oferite la USM, dar și o oportunitate pentru absolvenți de a se integra în piața internațională a muncii prin obținerea calificărilor ACCA.  Programele de master Contabilitatea întreprinderii și Audit și expertiză financiară sunt acreditate la nivel national de către ANACEC pe o perioadă de 5 ani.

Programul de master cu diploma dublă Audit și expertiză financiară/Audit și guvernanță corporativă este o oportunitate pentru absolvenți de a beneficia de studii în cadrul unui program comun cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, de care au beneficiar deja 4 promoții de absolvenți de la ambele universități.

Rezultatele obținute de colectivul departamentului se concretizează în absolvenți care sunt solicitați și apreciați pe piața muncii; unii absolvenți deja au absolvit toate cele 3 cicluri (licență, master, doctorat), fiind actualmente cadre didactice în cadrul departamentului, realizând performanțe în domeniul didactic și științific. Studenții noștri, sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul departamentului s-a plasat pe primele locuri în concursuri internaționale de specialitate, participă cu idei de afaceri în concursuri de granturi și de stagii de mobilitate, fiind selectați pentru realizarea acestora.

Cercetările realizate în cadrul studiilor de doctorat și postdoctorat sub îndrumarea membrilor departamentului abilitați cu dreptul de conducere la specialitatea 522.02 Contabilitate; audit și analiză economică abordează cele mai actuale probleme din domeniul contabilității: contabilitatea creativă; contabilitatea inteligentă prin prisma impactului inteligenței artificiale, ale tehnologiei blockchain; raportarea integrate ș.a.