Conferința Științifică Studențească

Convocarea Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești în cadrul Facultății Științe Economice a Universității de Stat din Moldova este organizată în III  etape. I etapă a Conferinței Științifice Studențești care s-a lansat în cadrul departamentului Administrarea Afacerilor a avut drept scop prezentarea potențialului socio-economic al întreprinderilor din Republica Moldova precum și  încurajarea  și dinamizarea activităților științifice studențești  și tinerilor cercetători ai USM, în descoperirea profesiei și a vieții  academice dintr-o altă perspectivă.

În cadrul acestui eveniment, au fost abordate diverse aspecte ce țin de identificarea modalităților de dezvoltare afacerilor mici și mijlocii din Republica Moldova și anume:

      cele mai bune practici privind  dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

      identificarea instrumentelor de sprijin pentru reorientarea structurilor industriale către piețele internaționale.

      au fost abordate noile oportunităţi şi provocări generate de progresele înregistrate de întreprinderile din Republica Moldova în asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul European etc.

Acest eveniment fost deschis, cu un cuvânt de salut de către președintele juriului de evaluare – dna. Postica Maia, dr. conf univ.