Conferința Științifică Internațională ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XVI-a, 2021

În perioada 29-30 octombrie, 2021, în cadrul Facultății de Științe Economice se organizează Conferința Științifică Internațională ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XVI-a.
Scopul conferinţei rezidă în crearea unui spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării atît din domeniul științelor economice cît şi din domenii interdisciplinare, abordând tematici de mare interes atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, doctoranzi, masteranzi și studenți, creând o platformă de dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor domenii.
Conferinţa reprezintă o oportunitate semnificativă de cunoaştere şi dezvoltare în domeniu economic, pe baza cercetărilor şi exemplelor de bună practică.
Manifestarea științifică se desfășoară în format online, cu participarea reprezentanţilor instituțiilor universitare din România, Ukraina, Belarus și Cehia, care au reușit să descopere unele răspunsuri și soluții la problemele specifice domeniului economic.

Lucrările conferinței se desfășoară pe secțiuni, după cum urmează:
Secțiunea 1: POLITICI MODERNE DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂȚII, AUDITULUI ȘI TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE
Moderator – COJOCARU Maria, dr., conf. univ.,

Secțiunea 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR: PROBLEME ȘI PERSPECTIVE
Moderator – MULIC Andrei, dr., conf. univ.,

Secțiunii 3: PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Moderator – BULAT Veronica, dr., conf. univ.

Secțiunea 4: MODALITĂȚI MODERNE DE ATINGERE A PERFORMANȚEI MANAGERIALE
Moderator – PRISACARU Veronica, dr., conf. univ.,

Au fost abordate numeroase tematici de importanță majoră, punându-se accent pe importanța dezvoltării durabile a sistemelor economice, bazate pe cunoaştere, inovare, tehnologie, întrucât acestea constituie elemente cheie, de creştere sustenabilă a competitivităţii unei ţări. De asemenea, a menţionat, că economiile dezvoltate, aduse drept exemplu de bune practici, dispun de capacități înalte de cercetare, iar strategiile competitive ale acestora se bazează pe inovații care permit specializarea în produse și servicii cu valoare adăugată avansată. Evoluția reformelor economice, criza energetică din țară, impactul pandemiei de COVID-19 asupra proceselor economice, alte provocări, evoluții și perspective din economia națională sunt doar câteva dintre tematicile discutate.