Conferința Științifică Internațională „Paradigme modern în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”

Conferința Științifică Internațională „Paradigme modern în dezvoltarea economiei naționale și mondiale

În zilele de 29-30 octombrie 2021, în cadrul Facultății de Științe Economice a fost organizată de Departamentul Administrarea Afacerilor Conferința Științifică Internațională Paradigme modern în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”

𝐒𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐈: Politici moderne de dezvoltare a contabilității, auditului și tehnologiilor informaționale.

𝐒𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐈𝐈: Dezvoltarea sistemului financiar: probleme și perspective.

𝐒𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐈𝐈𝐈: Promovarea produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile.

𝐒𝐞𝐜𝐭̧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐈𝐕: Modalități moderne de atingere a performanței manageriale.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai mediului academic, cercetători, profesori universitari, cadre didactice, manageri de companii private din Republica Moldova și de peste hotare.

Acest eveniment a început cu un mesaj de bun venit și de felicitare din partea Decanului FȘE, dr., conf.univ., D-na Hamuraru Maria

Departamentul Administrarea Afacerilor împreună cu invitații din mai multe centre universitare din Republica Moldova, România, Rusia, Belarus în cadrul Secțiunii 4: Modalități moderne de atingere a performanței manageriale, au accentuat faptul că este important să dezvoltăm o economie bazată pe cunoaștere, inovare în sistemul de management, întrucât acestea reprezintă unul dintre factorii cheie de creștere a performanței unei companii.

  • Secțiunea a fost moderată de d-na Prisacaru Veronica, dr., conf. univ.