Conferința Științifică Internațională Jubiliară cu genericul ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XV-a.

În data de 30-31 octombrie 2020, în cadrul Facultății Științe Economice, a fost organizată Conferința Științifică Internațională Jubiliară cu genericul ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XV-a.

Genericul evenimentului ”Port IE cu mândrie” a fost ales în scopul promovării valorilor culturale ale patrimoniului național, în condiții de pandemie.

În ceremonia de deschidere a lucrărilor conferinței au participat, cu un cuvânt de salut:

Dna Otilia DANDARA, dr.hab., prof. univ. Pro-Rector pentru activitate Didactică USM

Dna Galina ULIAN, dr.hab., prof. univ. Decanul Facultății Științe Economice.

Dnul Luigi SAVOIA, dezvoltator, Coordonatorul proiectului Moldova în Progres.

Dnul Victor CIOBANU, specialist în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

În ședința Plenară au fost prezentate subiecte de o actualitate importantă, și anume:

  1. Limitations of the neoclassical economics in addressing the problems of the problems of the republic of moldova. Lessons from the Covid 19 pandemic. Dorina Roșca President Institut européen d’études du Développement Paris, France
  2. Quality management in healthcare: concepts, principles and standards. Dalia Dreihler Israel Elena Robu Free International University of Moldova
  3. Innovative ecosystem of israel’s universities as a vector of sustainable development. Milana Israeli, Israel, Olga Blagorazumnaia, Free International University of Moldova
  4. Optimizarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova prin intermediul instrumentelor micro și macroeconomice Galina Ulian, Andrei Mulic Universitatea de Stat din Moldova
  5. Armonizarea reglementărilor normative în contextul dezvoltării industriei turismului Victor Ciobanu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova Maria Hămuraru Universitatea de Stat din Moldova
  6. Importanța creativității în planificarea strategiei și în procesul de elaborare a unei publicități. Adriana Buzdugan Universitatea de Stat din Moldova
  7. Analiza potențialului de inovare în sistemul de securitate economică: abordare macroeconomică. Boris Corețchi. Universitatea de Stat din Moldova

În cadrul conferinței au fost prezentate numeroase lucrări atât  din străinătate (România, Ukraina, Italia, Franța, Israel, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Bulgaria, Belarus) cât și din instituțiile de învățământ și entitățile Republicii Moldova (Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Cluster agroecoturistic ,,Armonia Nordului”, ACCA Cert in Business Valuations).

O realizare extrem de importantă constituie semnarea unui Acord de colaborare dintre Facultatea Științe Economice și Revista Moldova în Progres, în scopul promovării potențialului didactico-științific din cadrul Facultății Științe Economice.

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe secțiuni, după cum urmează:

Sectiunea 1: PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE. Moderator: Maria Hămuraru, dr., conf. univ.

Secțiunea 2: POLITICI MODERNE DE DEZVOLTARE A CONTABILITĂȚII, AUDITULUI ȘI TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE. Moderator: Maria Cojocaru, dr., conf. univ.

Sectiunea 3: DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR: PROBLEME ȘI PERSPECTIVE. Moderator: Olga Ștefaniuc, dr., conf. univ.

Sectiunea 4: MODALITĂȚI MODERNE DE ATINGERE A PERFORMANȚEI MANAGERIALE. Moderator: Marian Jalencu, dr., conf. univ.