CONFERINȚĂ DE TOTALIZARE A REZULTATELOR PROIECTULUI – Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova – cu cifrul nr.20.80009.7007.15 (6 decembrie 2023)

Conferința de totalizarea a rezultatelor proiectului Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova a fost un prilej de a face un bilanț al rezultatelor obținute de echipa proiectului în decursul a 4 ani de zile, care se concretizează în:

Monografii, capitole în monografii colective – 3

Articole științifice publicate în reviste științifice indexate în BDI – 27

Inclusiv în WoS și Scopus – 10

Articole editate în culegeri de lucrări științifice ale manifestărilor științifice naționale și internaționale -36

Participări cu comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale – 44

Drepturi de autor/ certificate de infovator înregistrate pentru operele științifice – 2

Ghiduri – 4

Training-uri/ workshop-uri exploratorii – 6

Cluburi de presă –2

Studii-3

În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate Propuneri de politici-  Implementarea achizițiilor publice durabile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Rezultatele obținute  în proiect au fost  apreciate la saloane de invenții și premiate  cu diplome de excelență și medalii:

 1. Diploma de excelență obținută la Salonul de Carte organizat sub egida EUROINVENT, 20-22 mai 2021, Iași, România pentru Monografia colectivă: Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: Schimbare de paradigmă. Universitatea de Stat din Moldova; coordonator: Galina Ulian; colegiul de redacție: Galina Ulian [et al.]. – [Chişinău]: S. n., 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). 243 p. ISBN978-9975-3493-1-4). https://cercetare.usm.md/wpcontent/uploads/Distinctii_USM_2021_Expozitii_22_12_2021_site.pdf
 2. Diploma de excelență la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT 2022 din 26-28 mai 2022, Iași, România pentru lucrarea elaborată de Mulic A., Ganea V. „Methodology determining the multicriteria index for assessing the efficiency of public procurement in the Republic of Moldova in conditions of economic sustainability” https://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2022.pdf
 3. MULIC, A., GANEA, V. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe „Metodologia de determinare a Indicelui multicriterial pentru evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica Moldova în condiții de sustenabilitate economică”. Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Certifcat de drept de autor Seria O Nr. 7090 din 01.12.2021.
 4. Maria HĂMURARU, Adriana BUZDUGAN. Modele de business sustenabil în contextual dezvoltării durabile a Republicii Moldova. EUROINVENT BOOK SALON, European Exhibition of Creativity and Innovation. Medalia de bronz. https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_2023.pdf
 5. Maria HĂMURAU, Adriana BUZDUGAN Modele de business sustenabil în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT”,ediția a XVIII-a, 22-24 noiembrie 2023 on-line,Chișinău. Medalie de Aur.

https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_18_12_2023.pdf

 1. Irina GOLOCHALOVA,Maria COJOCARU The model for assessing the trend in the presentation of information on the state of mineral resources
  in business reporting for sustainable development goals. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” ediția a XVIII-a,
  22-24 noiembrie 2023 on-line,Chișinău. Medalie de Argint

https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_18_12_2023.pdf

 1. Irina GOLOCHALOVA ,Maria COJOCARU Algoritm de recunoașterea rezultatelor comportamentului în materie de ESG (environmental, social and governance) al întreprinderilor în raportare  financiară în contextual imperativității tranziției la modelul socio-economic. Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” ediția a XVIII-a,  22-24 noiembrie 2023 on-line,Chișină Medalie de Argint.

https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_18_12_2023.pdf

 1. Andrei MULIC, Victori GANEA Metodologia de determinare a
  indicelui multicriterial pentru evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica Moldova în condiții de sustenabilitate economică Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” ediția a XVIII-a,  22-24noiembrie 2023 on-line,Chișinău. Medalie de Bronz

https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_18_12_2023.pdf

 1. Galina ULIAN (coord.) Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: schimbare de paradigmă Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” ediția a XVIII-a, 22-24noiembrie 2023 on-line,Chișinău. Medalie de Bronz.

https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/Distinctii_USM_2023_Expozitii_si_saloane_18_12_2023.pdf

MULIC, A., GANEA, V. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe „Metodologia de determinare a Indicelui multicriterial pentru evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica  Moldova în condiții de sustenabilitate economică”. Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Certifcat de drept de autor Seria O Nr. 7090 din 01.12.2021

Agenda – conferința de TOTALIZARE a rezultatelor proiectului