COLABORAREA CU ACAP RM – parteneriat pentru calitate și performanță în educație și formarea profesională

Studenții de la specialitatea CONTABILITATE au participat la cursul interactiv Organizarea contabilității, având în calitate profesor invitat pe dna Natalia Zlatina, doctor în științe economice, directorul executiv ACAP. În cadrul cursului, gestionat de dna Valentina Paladi, dr., conf.univ. au fost discutate aspecte importante cu referire la politicile contabile, generalitățile aferente componenței, modului de elaborare, redactare și prezentare a situațiilor financiare anuale.

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică apreciază foarte mult colaborarea și implicarea organizațiilor profesionale în formarea contabililor profesioniști. Colaborarea cu Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din RM se realizează în temeiul Acordului de Colaborare USM-ACAP și este valorificată prin: organizarea de mese rotunde, participarea la susținerea tezelor de licență și de master; consultarea planurilor de învățământ, participarea în calitate de profesor invitat la ore de curs predate la specialitatea Contabilitate, la programele de master Audit si expertiză financiară și Contabilitatea întreprinderii.
Mulțumim ACAP RM pentru colaborarea prodigioasă.