CLUB DE PRESĂ pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la imperativitatea implementării și promovării achizițiilor durabile

„𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐁𝐍𝐌 𝐢̂𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐢”

 

  • Echipa de cercetători din cadrul Facultății de Științe Economice a USM – participanți în realizarea proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, director de proiect Galina Ulian, dr. hab., professor universitar, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” au participat la Clubul de presă Experiența Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în implementarea cerințelor tehnice și a criteriilor de evaluare pentru achizițiile verzi”. Experiența băncii centrale a Moldovei a fost împărtășită la 30 octombrie 2023 de către dna Olga Pisarenco, doctor în drept, șefa Direcției achiziții și management contracte a BNM și Ludmila Ionițel, jurisconsult principal, din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Management a BNM.
  • Evenimentul a fost găzduit de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” şi a întrunit reprezentanți ai autorităților contractante și societății civile care activează în domeniul achizițiilor publice.
  • Clubul de presă a evidențiat eforturile și experiența BNM în promovarea și implementarea achizițiilor publice durabile, oferind o perspectivă amplă asupra procesului de achiziții publice verzi. BNM a adoptat o abordare riguroasă pentru a se asigura că procedurile de achiziție respectă cerințele de protecție a mediului, astfel încât majoritatea procedurilor de achiziție au loc electronic, contribuind astfel la o gestionare eficientă și transparentă a acestora. De menționat că achizițiile verzi reprezintă la moment circa 4% din totalul achizițiilor desfășurate de BNM în anul 2023.
  • „Achiziționează responsabil – achiziționează pentru durabilitate este îndemnul Băncii Naționale a Moldovei pentru alte autorități contractante în procesul planificării și realizării achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări care conțin cerințe tehnice prietenoase mediului înconjurător, precum și cerințe de calificare care vizează respectarea standardelor de mediu”, citat ce aparține dnei dr. Olga Pisarenco.
  • În cadrul discuțiilor s-a menționat necesitatea aprofundării cercetătorilor și identificarea soluțiilor și bunelor practice privind componenta socială a achizițiilor durabile. Aceste aspecte se vor regăsi cu siguranță pe agenda de teme de cercetare a Centrului de Cercetări Științifice a Facultății de Științe economice a USM.