CHESTIONAR pentru corpul profesoral al instituțiilor de învățământ superior (usm.md)

Stimate cadre didactice!

Chestionarul pentru corpul profesoral al instituțiilor de învățământ superior este parte componentă din cadrul Proiectului de cercetare 20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova. (INCE — USM)

Obiectivele chestionarului — cuantificarea percepției profesorilor din învățământul superior privind crearea incubatoarelor universitare și percepția privind creșterea competențelor antreprenoriale ale studenților în cadrul incubatoarelor de afaceri universitare. 

Opinia Dvs contează și este importantă pentru noi, în acest scop Vă rugăm să completați acest chestionar.

Link-ul: CHESTIONAR pentru corpul profesoral al instituțiilor de învățământ superior (usm.md) 

Vă mulțumim!

Cu stimă, Echipa Proiectului.