Cercul Științific Studențesc din cadrul departamentului Administrarea Afacerilor

Cercul Științific Studențesc”Manager club” a fost înființat de către Departamentul Administrarea Afacerilor de la Facultatea Științe Economice, cu scopul de a crea un forum de specialitate, de a asigura posibilitatea de formare şi cercetare pentru studenţii şi masteranzii interesaţi în domeniul administrării afacerilor.

Cercul Științific Studențesc funcţionează în baza planului de activitate aprobat în conformitate cu prevederile Planului de Activitate a departamentului Administrarea Afacerilor pentru anul universitar curent.

Cercul Ştiinţific Studenţesc „Manager club” are ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor din domeniul administrării afacerilor şi al evaluării activității manageriale a entităților, prin crearea unui cadru propice dezbaterilor şi schimburilor de opinii între cadre didactice, studenți şi specialiști din mediul de afaceri. Activitățile desfăşurate în cadrul cercului se caracterizează prin varietate,  atractivitate, caracter stimulator, noutate, constituindu-se astfel într-o sursă de stimulare a capacităţii creatoare, mijloc de iniţiere a studenţilor în activitatea de cercetare.

Planul de activitate a cercului științific studențesc Student-Antreprenor — 2018-2019

Planul de activitate a cercului științific studențesc Student-Antreprenor — 2019-2020

Planul de activitate a cercului științific studențesc Student-Antreprenor — 2020-2021