Seminare Științifico-metodice

Nr. crt. Manifestări ştiinţifice Denumirea manifestărilor ştiinţifice Data desfăşurării Localul (adresa) Persoana responsabilă/ Informaţii de contact
1 Masă rotundă Economia verde și potențialul acesteia privind asigurarea securității naționale a Republicii Moldova: provocări și perspective

(ediția II)

18.05.2022 str. Mateevici, 60

Universitatea de Stat din Moldova

aud. 331/C, Bloc Central

Corețchi Boris,
dr., conf. univ.
069298809
boris.coretchi@usm.md

Ceaikovskii Alexandr,
dr., conf. univ.

2 Seminar științific Produse financiare moderne în dezvoltarea economiei 02.06.2023 str. Mateevici, 60

Universitatea de Stat din Moldova

aud. 305, Bloc Central/ Microsoft Teams

Mulic Andrei, dr. conf. univ.
069295717
andrei.mulic@usm.md

Gherjavca Svetlana
svetlana.gherjavca@usm.md