Membrii

Galina Ulian

Șef centru. Doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Galina Ulian

Șef centru. Doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Maria Hămuraru

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Maria Hămuraru

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Andrei Mulic

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Andrei Mulic

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Boris Corețchi

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Boris Corețchi

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Maria Cojocaru

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Maria Cojocaru

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Veronica Bulat

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Veronica Bulat

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Mariana Doga-Mîrzac

Doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar

Mariana Doga-Mîrzac

Doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar

Adriana Buzdugan

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Adriana Buzdugan

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Angela Filip

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Angela Filip

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Galina Lușmanschi

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Galina Lușmanschi

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Irina Golocialova

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Irina Golocialova

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Lilia Dragomir

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Lilia Dragomir

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Mariana Stoica

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Mariana Stoica

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Natalia Antoci

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Natalia Antoci

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Nina Pestușco

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Nina Pestușco

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Silvia Zaharco

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Silvia Zaharco

Doctor în științe economice, conferențiar universitar

Svetlana Gherjavca

Doctor în științe economice, lector universitar

Svetlana Gherjavca

Doctor în științe economice, lector universitar

Tatiana Covalschi

Doctor în științe economice,lector universitar

Tatiana Covalschi

Doctor în științe economice,lector universitar

Tatiana Diaconu

Doctor în științe economice,lector universitar

Tatiana Diaconu

Doctor în științe economice,lector universitar

Mihaela BALMUȘ

Asistent universitar

Mihaela BALMUȘ

Asistent universitar

Natalia Apetrii

Asistent universitar

Natalia Apetrii

Asistent universitar

Natalia Gavrilaș

Asistent universitar

Natalia Gavrilaș

Asistent universitar

Elena Rusu

Drd., asistent universitar

Elena Rusu

Drd., asistent universitar

Ecaterina Ulian

Drd., cercetător științific

Ecaterina Ulian

Drd., cercetător științific

Lucia Nepotu

Laborant superior

Lucia Nepotu

Laborant superior