Centrul de Excelență „Turism și Activitate Hotelieră”

Centrul de excelență „Turism și activitate hotelieră” se angajează să promoveze și să dezvolte excelența în domeniul turismului și al activității hoteliere prin cercetare avansată, educație de calitate și colaborare cu industria. Ne propunem să fim o sursă de expertiză recunoscută, contribuind la inovarea în aceste sectoare și pregătind viitoarele generații de profesioniști.
Activități principale includ:
Inițierea și desfășurarea de proiecte de cercetare inovatoare privind tendințele actuale și viitoare în turism și activitatea hotelieră.
Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate și prezentarea la conferințe internaționale pentru a contribui la dezvoltarea cunoștințelor în domeniu.
Furnizarea unor programe de studiu de calitate, inclusiv cursuri specializate, programe de masterat și programe de formare continuă pentru profesioniștii din industrie. În special programul de licență: Servicii Hoteliere, Turism și Agrement; Programul de master: Management și Marketing Hotelier și Turism; programul de perfecționare în domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement.
Dezvoltarea de module de predare actualizate, integrate cu cele mai recente descoperiri din cercetare.
Întreținerea parteneriatelor strânse facilitate de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern și Republica Moldova cu organizații din industrie, hoteluri, agenții de turism și alte entități relevante.
Organizarea de evenimente, cum ar fi conferințe și seminarii, pentru a facilita schimbul de idei și experiențe între mediul academic și industrie.
Dezvoltarea și promovarea practicilor și tehnologiilor durabile în turism și în activitatea hotelieră.
Implicarea activă în proiecte care vizează reducerea impactului asupra mediului și încurajarea turismului responsabil.
Stimularea inovației în industrie prin identificarea și transferul tehnologiilor relevante rezultate din cercetare.
Colaborarea cu start-up-uri și întreprinderi pentru a sprijini dezvoltarea de soluții inovatoare în turism și activitatea hotelieră.
Prin aceste activități, Centrul de Excelență urmărește să devină un pol de referință în domeniul turismului și activității hoteliere, aducând contribuții semnificative la progresul și sustenabilitatea acestor sectoare.
Misiunea centrului constă în formarea de specialiști competitivi și inovatori pentru domeniul servicii publice. Formarea competențelor generale și specifice necesare pentru activitatea profesională de prestare, organizare și administrare a serviciilor în industriile turismului și serviciilor hoteliere.

Aud. 323 – Responsabil: dnul Ceaikovskii Alexandr, dr., conf.univ

Nr. Denumirea Activului
1. Calculator PC HP Pro Desc 400
2. Calculator PC HP Pro Desc 400
3. Calculator PC HP Pro Desc 400
4. Calculator PC HP Pro Desc 400
5. Calculator PC HP Pro Desc 400
6. Tabla interactivă, Videoproiector Optoma-set
7. Calculator in set Seriox Multimedia
8. Calculator in set Seriox Multimedia
9. Calculator in set Seriox Multimedia
10. Calculator in set Seriox Multimedia
11. Calculator in set Seriox Multimedia
12. Calculator in set Seriox Multimedia
13. Calculator in set Seriox Multimedia

Activitățile desfășurate în Centrul de Excelență „Turism și Activitate hotelieră”

Am dat start unui nou grup pentru Cursul de formare contunuă în domeniul Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

𝐀𝐦 𝐝𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮 𝐠𝐫𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝟐𝟓 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮ă î𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 ș𝐢 𝐀𝐠𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 La evenimentul…