Centrul de excelenţă în Contabilitate și Audit

Centrul de excelență în Contabilitate și audit a fost creat la inițiativa membrilor Departamentului Contabilitate și Informatică Economică al Facultății de Științe economice. 

Obiectivul Centrului de excelență în Contabilitate și Audit constă în promovarea excelenței în cercetare, a performanței academice, fortificarea activității de cercetare-dezvoltare în domeniul contabilității, auditului, analizei economico-financiare prin realizarea cercetării științifice de calitate și integrarea rezultatelor cercetării în procesele de formare profesională la toate ciclurile de învățământ. 

Activitatea centrului constă în: a) expertizare și consultanță în domeniul contabilității, auditului, analizei economico-financiare; b) promovare a educației științifice și de calitate; c) cooperare în domeniul creației științifice cu alte centre științifice și universitare din țară și străinătate; d) conceperea și dezvoltarea de programe de cercetare inter și pluridisciplinare în domeniile de competență, prin participarea la competițiile naționale și internaționale; e) derularea de tematici de cercetare solicitate de beneficiari interni și externi sau identificate prin activități proprii în vederea valorificării ulterioare; f) formarea cadrelor didactice tinere și a studenților doctoranzi pentru cercetarea științifică și aplicativă; g) perfecționarea continuă a cercetătorilor cu experiență; h) promovarea și diseminarea prin conferințe, simpozioane și publicații în reviste a rezultatelor cercetării științifice; i) acordarea de asistență sub aspect tehnic și metodic programelor de studii și cercetare care se derulează la Facultatea de Științe Economice a USM; activități științifico-metodice cu implicarea studenților și pentru studenți ș.a. 

În cadrul Centrului de excelență în Contabilitate și Audit din momentul constituirii se derulează 4 proiecte concepute la inițiativa echipelor constituite din cercetători în formare și cercetători cu experiență: 

 1. Evoluția activității de audit în Republica Moldova și relevanța acestuia în cadrul entității. Coordonator: Cristina DOLGHI, dr., profesor universitar 
 1. Armonizarea tratamentului contabil al Republicii Moldova în vederea sporirii calității informației prezentate în situațiile financiare.  

Coordonator: Valentina PANUȘ, dr., lect. univ. 

 1. Cercetarea tendințelor moderne în vederea dezvoltării instrumentarului contabilității și analizei de gestiune.  

Coordonator: Galina LUȘMANSCHI, dr., conferențiar unviersitar. 

 1. Dezvoltarea instrumentelor moderne de analiză și previziune financiară în vederea asigurării suportului informațional pentru procesul decisional.  

Coordonator: Silvia ZAHARCO, dr. conferențiar universitar. 

Activitatea Centrului excelență în Contabilitate și audit se desfășoară, de regulă în biroul 321, Bloc Central, USM, str. Alexe Mateevici 60, care este dotat cu mobilier, acces la rețeaua Internet; de asemenea, cercetătorii pot utiliza infrastructurii laboartoarelor 311 și 309, dotate cu stații de stocare și prelucrare a bazelor de date, echipamente de prezentare (tablă interactivă). În vederea organizării unor manifestări științifice, cercetătorii utilizează sălile de conferințe ale USM, dotate corespunzător. 

Lista echipamentului tehnic în gestiunea Centrului de excelență în Contabilitate si Audit (sala 321, bloc Central, str. Alexe Mateevici 60, mun. Chișinău). 

Nr.  Denumirea echipamentului  Parametrii tehnici  Cantitatea 
 1.  
Imprimantă  MFD Canon MF 237W 6930.00 N702/19  1 
 1.  
Imprimantă  Laser Phaser 3140  1 
 1.  
Multifuncțională  MFC FS-1020 MFP copy print scan A4 1815.00  1 
 1.  
Calculator  NB Lenovo 15,6 IdeaPad Celeron N3060 4Gb 4USDC  1 
 1.  
Calculator  HP Elite Desc 705 5G5 16GB MTS SFF  1 
 1.  
Calculator  Acer Veriton M-460G  1 
 1.  
Calculator  Acer Veriton X2640G N523/17   
 1.  
Calculator  Acer Veriton M-480G  1 
 1.  
Calculator  All-in-One Pe Desktop Lenovo Think Centre M 90a  1